9 lỗi trong quy trình sẽ tạm thời được giữ lại

Đối với xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy, nếu người điều khiển vi phạm một trong các tội sau đây thì người có thẩm quyền xử phạt có quyền tạm giữ phương tiện của người vi phạm. Mười (mười) ngày trước khi ra quyết định xử phạt:

– người điều khiển xe mô tô từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi;

– điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên trong độ tuổi từ 16 đến 16 Người dưới 18 tuổi;

– điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg / 100 ml máu hoặc trên 0,4 mg / 1 lít khí thở;

– khi có thuốc mê Lái xe trên đường của sản phẩm;

– Không đăng ký phương tiện khi cần thiết;

– Người điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe đã hết hạn sử dụng dưới sáu (sáu) tháng; – Phương tiện đang sử dụng bị xóa đăng ký; sử dụng không đúng giấy chứng nhận đăng ký xe số khung, số máy hoặc xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp;

– không bổ sung biển số (nếu cần thì phải có biển số); vi phạm đăng ký Số hoặc ký hiệu của mẫu được dán cùng với biển số xe; biển số xe do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Không chấp hành yêu cầu kiểm tra chất kích thích hoặc rượu của người điều khiển giao thông hoặc người thi hành công vụ;

Theo “Xử lý tội phạm hành chính” năm 2002 Điều 46 của Quy chế (sửa đổi, bổ sung năm 2008), người ra quyết định tạm giữ vật chứng, phương tiện vi phạm hành chính phải đăng ký việc tạm giữ. Trong biên bản phải ghi rõ tên, số lượng, chủng loại, cách thức của tang vật bị tạm giữ, có chữ ký xác nhận của người ra quyết định giám hộ và người phạm tội. Người ra quyết định tạm giữ trước xét xử có trách nhiệm lưu giữ vật chứng, tài nguyên, nếu thiết bị, công trình bị mất, bán, thay thế, hư hỏng do lỗi của người này.

Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày bị tạm giữ, nếu người đã ra quyết định tạm giữ, nếu không áp dụng hình thức xử phạt tịch thu đối với vật chứng quan trọng và phương tiện tịch thu thì việc tạm giữ phải được xử lý theo biện pháp áp dụng khi ra quyết định. Bằng chứng và phương tiện, hoặc trả lại cho một cá nhân hoặc tổ chức. duy trì. Đối với vụ án phức tạp cần xác minh thì thời gian tạm giữ vật chứng chính, phương pháp vi phạm hành chính nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày tạm giữ vật chứng, phương pháp vi phạm chính.

Việc tạm giữ vật chứng chính, phương tiện vi phạm hành chính phải kèm theo quyết định bằng văn bản sau khi lập hồ sơ tạm giữ và phải gửi một bản cho người phạm tội hoặc đại diện tổ chức tội phạm. Hồ sơ tạm giữ hình sự được pháp luật quy định như sau: – Theo quy định tại Điều 57, khoản 3 của “Quy chế xử lý hành vi vi phạm pháp luật hành chính” áp dụng đối với hành vi vi phạm của cá nhân, tổ chức, người có quyền xử phạt có quyền tạm giữ giấy phép phương tiện, lái xe. Giấy phép hoặc các tài liệu cần thiết khác cho đến khi các cá nhân hoặc tổ chức này tuân thủ. Quyết định bị phạt. Nếu cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật không có các giấy tờ nói trên thì người có thẩm quyền xử phạt có thể tạm giữ vật chứng, phương tiện vi phạm pháp luật.

Còn việc tạm giữ chìa khóa thì hiện tại chưa có. Có quyền xử phạt để giữ lại chìa khóa xe của người vi phạm. Vì vậy, về nguyên tắc, người có quyền xử phạt giữ chìa khóa của người vi phạm là bất hợp pháp. Luật .

Luật sư Wu Tianrong Baoan Law Firm, Hanoi Tongda City Namdong Chen Dongtuo 41

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *