Tội quản lý kém trong khu cách ly Covid-19 là gì?

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo 1.10 Công văn số 45 / TANDTC-PC (Tòa án nhân dân tối cao, ngày 30/3/2020) của Ủy ban tư pháp Tòa án nhân dân tối cao về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng không triển khai, thực hiện không kịp thời hoặc ngăn chặn theo yêu cầu. Nếu các biện pháp thích hợp được thực hiện để kiểm soát dịch và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nó sẽ bị xử lý vô trách nhiệm theo quy định của điều này. 360 BLHS năm 2015 (sửa đổi năm 2017) phòng, chống dịch (ví dụ để người bị cách ly tiếp xúc với nhau như bình thường, để người bị cách ly ra ngoài làm lây lan dịch bệnh …) dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và có thể truy cứu được. Chịu trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm nêu trên.- — Gây hậu quả nghiêm trọng do cấu thành tội phạm. Trong một trong các trường hợp sau đây, thiếu trách nhiệm sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng:

– Gây tử vong .— G Gây tổn hại cho sức khoẻ hoặc tổn hại cho thân thể Những người khác chiếm tỷ lệ 61% trở lên .—— Gây thương tích cho 2 người trở lên hoặc gây tổn hại cho sức khỏe và tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 61% trở lên.

Gây thiệt hại về tài sản hơn 100 triệu đồng. – Hình phạt tối thiểu là cải tạo không thành có, mức phạt cao nhất là 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. – Làm chết 2 người, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 122% đến 200%, gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng trở lên, ít nhất 1,5 tỷ đồng, bị phạt tù từ 3 đến 7 năm. giam cầm. Nếu làm chết 3 người trở lên, bị thương 3 người trở lên hoặc sức khỏe bị tổn hại mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên thì bị phạt tiền từ 7 năm đến 12 năm. Gây thiệt hại về tài sản hơn 1,5 tỷ đồng. Các biện pháp phòng chống dịch được kiểm soát, nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *