Làm thế nào để vượt qua mà không cần thi?

Kiến nghị với Luật sư-Theo Điều 58 Luật Viên chức 2010, việc tuyển dụng viên chức vào công chức phải tuân theo các quy định của Luật Cán bộ, công chức. Viên chức làm việc trong khu vực công từ 5 năm trở lên được coi là công chức không qua thi tuyển.

Điều 37 của Luật Viên chức 2008 có thể được sửa đổi và bổ sung, Điều 1 (5) của Luật Quản lý và Công chức và Luật Công chức sửa đổi năm 2019 quy định rằng, ngoài việc tuyển dụng công chức thông qua kiểm tra và lựa chọn Ngoài hình thức, người giỏi còn do cơ quan quản lý công chức bổ nhiệm. Có kế hoạch tiếp nhận viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là viên chức nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng vào ngạch công chức. -Ngoài ra, theo quy định tại Điều 10 Thông tư 13/2010 / TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 30/12/2010, viên chức phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

– Đảm bảo rằng cán bộ quản lý và Luật Viên chức quy định các điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm: quốc tịch là Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có đơn đăng ký; lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe. Năng lực đảm nhiệm công việc; các điều kiện khác đối với vị trí việc làm cần tuyển (trừ các điều kiện khác đối với vị trí việc làm do cơ sở tuyển dụng công chức quy định căn cứ vào bản mô tả công việc có liên quan đến học vấn, kỹ năng và kinh nghiệm chính theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức). Công chức của các cơ sở thương mại công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng; thời gian công tác từ 60 tháng trở lên và cần tuyển dụng cử nhân hoặc đào tạo sau đại học về chuyên ngành, lĩnh vực này (trừ thời gian tập sự); công tác trong năm năm trở lại đây Trong thời gian không vi phạm pháp luật, không bị xử lý, truy cứu trách nhiệm hình sự, đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng hoặc đạt yêu cầu tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức trước ngày 01/7/2003. – Thông báo số 13/2010 Điều 10 / TT-BNV Quy định “Các trường hợp không qua thi tuyển như sau:

– Đầu tiên, người có trách nhiệm trong cơ quan quản lý công chức thành lập hội đồng thẩm định để đánh giá các điều kiện, tiêu chuẩn nghề nghiệp, Năng lực, phẩm chất, theo yêu cầu, chức trách của vị trí cần tuyển dụng mà không qua thi tuyển (đối với viên chức được tuyển dụng bổ nhiệm lên ngạch ngày 01/7/2003, Thủ trưởng cơ quan quản lý viên chức là số “Không cần thành lập Hội đồng xét tuyển .—— Sau đó, người chủ trì cơ quan quản lý công chức có văn bản gửi Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức – Thống nhất Trung ương để cho ý kiến ​​trước khi quyết định không tổ chức thi tuyển về tình hình cụ thể của việc tuyển dụng công chức .—— (Phụ trách công tác trẻ em Người đứng đầu cơ quan quản lý chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, người được tiếp nhận mà không qua thi có trách nhiệm thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục để được chấp nhận mà không cần thi. Thủ tục, hồ sơ.)

Do đó, nếu đủ điều kiện. Việc xét xử nêu trên do Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương tiến hành đối với người phụ trách cơ quan quản lý công chức chưa qua thi tuyển đúng quy định thì Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương thực hiện. Đánh giá điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ của việc tiếp nhận, theo trình tự, thủ tục thì sĩ quan quân đội được coi là công chức không trúng tuyển.-Phạm Thanh Bình Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *