Chứng chỉ duy nhất được cấp bao lâu một lần?

Luật sư tư pháp – Theo quy định tại Điều 12 Khoản 2 Thông tư số 04/2020 / TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp thì Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có thời hạn đến khi có thay đổi về tình trạng hôn nhân hoặc kể từ ngày cấp6 Các tháng, tùy điều kiện nào đến trước.

Theo quy định trên thì giấy chứng nhận căn cước công dân của bạn không còn hiệu lực pháp luật. Muốn kết hôn thì phải xin tái hôn. Trả lại các tài liệu đã phát hành. Điều 12 khoản 1 của thông tư nói trên cũng quy định trường hợp người xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không nộp lại thì phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký hộ tịch có văn bản lấy ý kiến ​​về nơi dự kiến ​​đăng ký kết hôn trước khi xác minh. Sau khi nhận được kết quả xác minh nhân thân, cơ quan hộ tịch sẽ ủy quyền cho người yêu cầu lập biên bản cam kết tình trạng hôn nhân theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư này. Nếu có lý do xác định nội dung bảo lãnh không chính xác thì cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ từ chối giải quyết hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả. Cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ cấp lại căn cước công dân cho bạn theo quy định nêu trên.

Luật sư Du Tonglin, Công ty Luật Baoan, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *