Do Covid-19 mà chủ nhà không giảm tiền nhà, tôi phải làm sao?

Chúng tôi thuê một phòng trong khách sạn để kinh doanh, thời hạn hợp đồng là 5 năm, tiền thuê hàng tháng là 200 triệu đồng, đặt cọc 3 tháng là 600 triệu đồng. Do ảnh hưởng của Covid-19, doanh thu đã giảm hơn 40%.

Cách đây hơn một tháng, chúng tôi cũng đã nhiều lần báo cáo bệnh tình với chủ khách sạn và đề cập đến “những điều không thể xảy ra”. Họ hiểu, tương tác nhưng không có hỗ trợ.

Trước việc đối tác thiếu thân thiện và thờ ơ, chúng tôi mong được áp dụng điều khoản “bất khả kháng” nêu trong hợp đồng này, chấp nhận lỗ vốn đầu tư ban đầu và chi phí hoạt động sáu tháng qua, vui lòng quay lại hiện trường và thu hồi ba tháng. Đặt cọc, vì trong hợp đồng có ghi rõ nếu trường hợp bất khả kháng xảy ra thì không bên nào hoặc cả hai bên thực hiện toàn bộ hoặc trách nhiệm cơ bản, nếu ký hợp đồng trong vòng hai tháng thì bên này có thể thông báo bằng văn bản cho bên kia để chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp này, bên cho thuê sẽ trả lại tiền đặt cọc cho bên thuê, nhưng không bao gồm bất kỳ sửa chữa và cải tạo nào do bên thuê thực hiện.

Tuy nhiên, chủ khách sạn dường như không tôn trọng các điều khoản của hợp đồng và có ý định nhân đôi nỗ lực của chúng tôi. Cần làm gì để hợp đồng được thực hiện và bảo vệ quyền lợi của chúng tôi trong những trường hợp khó khăn?

Luật sư Trả lời

Theo Điều 156 Khoản 1 Bộ luật Dân sự năm 2015: Sự kiện bất khả kháng, sự việc kháng chiến là sự kiện xảy ra một cách khách quan, đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép nhưng không thể lường trước được. Không thể khắc phục được. — Ngoài ra, hợp đồng cho thuê giữa bạn và bên cho thuê cũng quy định rằng trường hợp bất khả kháng là bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Bên B hoặc Bên A trực tiếp ngăn cản Bên B hoặc Bên A thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo hợp đồng này, bao gồm (nhưng không Giới hạn đối với) động đất, lũ lụt, chiến tranh hoặc bất kỳ chính sách hoặc chính sách hoặc chính sách hoặc hành động của chính phủ có ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng.

Xét các yếu tố quy định trong Bộ luật dân sự và trong hợp đồng thì Covid-19 được coi là trường hợp bất khả kháng khi bạn gặp các trường hợp sau: — Theo thỏa thuận trong hợp đồng, sử dụng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng , Bạn phải gửi wri để thông báo cho bên cho thuê rằng họ không thể thực hiện nghĩa vụ trả tiền thuê của Covid-19 trước khi bản dịch hoàn thành. Thông báo nêu rõ lý do bạn phải đơn phương chấm dứt hợp đồng, và các biện pháp xử lý mà bạn đã thực hiện nhưng không thể khắc phục được.

Nếu chủ sở hữu không đồng ý “chấm dứt hợp đồng và không chấm dứt hợp đồng” thì phải hoàn trả. Sau khi đặt cọc, bạn có thể khởi kiện ra tòa án nhân dân có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Luật sư Phan Thanh Bình Công ty Luật Bảo Ngọc tại Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *