Người lao động có quyền nhận hợp đồng điện tử từ năm 2021

Luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 sẽ ghi nhận thêm rằng hình thức giao kết hợp đồng lao động bằng phương thức điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản. -Giáo sư luật Phạm Thanh Bình trao đổi với VnExpress một số vấn đề liên quan đến quy định trên .—— Thưa ông, ông hiểu thế nào là hợp đồng lao động điện tử?

– Từ thực tiễn.Với sự phát triển của khoa học công nghệ, việc giao kết hợp đồng lao động không chỉ bằng văn bản, bằng miệng hay hành vi.

Theo quy định tại Điều 33 Luật Giao dịch điện tử 2005, hợp đồng điện tử là hợp đồng được soạn thảo dưới dạng thông tin được tạo, gửi, nhận và lưu trữ dưới dạng điện tử. Trong đó, phương tiện điện tử là phương tiện dựa trên các hoạt động điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ và các hoạt động khác. Hợp đồng điện tử là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để thực hiện một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng. Lúc này, các thông báo dưới dạng thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý như các thông báo hợp đồng truyền thống.

Do đó, có thể hiểu hợp đồng điện tử và hợp đồng làm việc trong văn bản có giá trị pháp lý như nhau. . Mọi quy định về nội dung của hợp đồng và việc giải quyết các tranh chấp phát sinh từ đó cũng sẽ tuân theo các quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Lao động và các quy định khác của pháp luật có liên quan. — Điều chỉnh hiệu lực pháp lý của hợp đồng điện tử và các văn bản liên quan như thế nào?

– Luật Lao động năm 2019 vừa bổ sung quy định về hình thức hợp đồng lao động điện tử, nhưng quy định về hợp đồng là văn bản điện tử, và giao dịch điện tử được pháp luật điều chỉnh trong Luật giao dịch điện tử 2005. Điều 14 Luật Lao động năm 2019 cũng quy định hợp đồng lao động được giao kết bằng phương thức điện tử. Theo mẫu thông điệp dữ liệu của pháp luật liên quan đến giao dịch điện tử, nó có giá trị như một hợp đồng lao động bằng văn bản.

Do đó, mọi tranh chấp xảy ra giữa người sử dụng lao động và người sử dụng lao động. Bất kể hình thức hợp đồng mà hai bên ký kết, nhân viên cần được lắp đặt theo quy định của pháp luật có liên quan.

Mặc dù pháp luật có quy định các hình thức hợp đồng khác nhưng nội dung của hình thức hợp đồng này về cơ bản là đầy đủ và không nhất thiết phải có sự giám sát của các quy định hiện hành.

– Bạn nghĩ lợi thế của hợp đồng điện tử là gì?

– Việc ký kết hợp đồng điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho chủ thể ký kết hợp đồng lao động một cách linh hoạt hơn. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin và sự dịch chuyển lao động toàn cầu, hình thức hợp đồng lao động điện tử có thể giải quyết các vấn đề về khoảng cách địa lý và thời gian. Chữ ký Bên cạnh những lợi ích mang lại cho người sử dụng lao động và người lao động ở trên thì hình thức chữ ký này cũng có những khó khăn nhất định. Bản chất của hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa các bên về việc làm có trả công và quyền, nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động – quản lý. Vì vậy, hai bên nên trao đổi, trao đổi trực tiếp để đi đến thống nhất về nội dung và đánh giá kỹ năng, trình độ, tính cách của nhân viên để thích ứng và đáp ứng nhu cầu của họ. Một khó khăn khác trong việc ký kết hợp đồng lao động điện tử là sự phụ thuộc vào máy móc, phần mềm và sự yếu kém về bảo mật.

Theo “Bộ luật Dân sự”, theo “Luật Giao dịch điện tử”, năm 2019 việc làm ký điện tử dưới dạng thông tin dữ liệu Hợp đồng có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng miệng với thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp thuê người lao động, giúp việc gia đình dưới 15 tuổi giao kết hợp đồng lao động. Hợp tác với người được ủy quyền trong nhóm nhân viên từ 18 tuổi trở lên. Nếu hai bên đạt được thỏa thuận dưới những tên khác nhau nhưng bao gồm nội dung chỉ ra công việc được trả lương, tiền lương và quản lý, điều hành và giá cả, kẻ sát nhân sẽ vẫn Được coi là hợp đồng lao động .—— Bauha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *