Ai đã nhận được hộ chiếu rút gọn trong vòng hai ngày?

Theo “Luật Nhập cư cho công dân Việt Nam” có hiệu lực từ ngày 1/7, những trường hợp sau đây sẽ được cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục đơn giản hóa: Người đi nước ngoài có thời hạn tự nguyện mất hộ chiếu phổ thông và về nước ngay. Người đã có quyết định trục xuất bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại nhưng không có hộ chiếu; người đó phải trở về nước theo quy định của điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận về quốc tịch; mang hộ chiếu phổ thông vì lý do quốc phòng, an ninh. Thủ tục như sau: người nước ngoài bị mất hộ chiếu phải trình báo mất hộ chiếu, đồng thời điền tờ khai. Tin tức, hai ảnh chân dung và giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp. Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài kiểm tra và quyết định cấp hộ chiếu, trả kết quả.

Nếu cấp hộ chiếu phổ thông cho người mang hộ chiếu sẽ bị trục xuất về nước, cơ quan đại diện Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp nhưng không có hộ chiếu sẽ nhận được quyết định trục xuất của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại, kèm theo 2 ảnh người lưu vong . Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định trục xuất của nước sở tại, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi thông tin về người bị trục xuất đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) theo mẫu. – Đối với người phải về nước theo điều ước quốc tế hoặc điều ước quốc tế để được nhập quốc tịch, quy định cụ thể như sau: Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) theo điều ước quốc tế hoặc điều ước quốc tế đã ký kết về việc tiếp nhận công dân Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của nước ngoài; nếu nhận được hộ chiếu, vui lòng cấp hộ chiếu phổ thông còn hạn không quá 6 tháng và giao cho nước ngoài theo quy định của điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế.

Để đảm bảo quốc phòng, an toàn, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Ngoại giao) cấp hộ chiếu phổ thông theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an hoặc thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp hộ chiếu phổ thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *