Mẹ tôi mất, bố tôi muốn đi xa hơn, làm sao để quản lý tài sản?

Trả lời 1. Tài sản của cha mẹ trong hôn nhân là tài sản chung của hai người, một nửa trong số đó thuộc về người mẹ. Bây giờ mẹ bạn đã qua đời, ba anh chị em và cha của họ được thừa hưởng những tài sản này theo nguyên tắc phân chia đều trong 4.

2. Nếu cha của bạn đã kết hôn với người vợ thứ hai, người vợ và những đứa con chung của họ không được hưởng bất kỳ phần nào trong tài sản của mẹ bạn. Khi bố bạn qua đời và để lại di chúc, ba anh em thừa kế tài sản của cha bạn, cũng như vợ và con thứ hai của ông và bố bạn cũng bị chia rẽ hợp pháp.

Phạm Thanh Bình, luật sư văn phòng luật sư Honghe, số 8 Đinh Engang, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *