Hệ thống lương, nhân viên làm thêm giờ

Việc trả lương ngoài giờ theo quy định tại Điều 61 của Luật Lao động như sau: -Thời gian làm việc trong ngày làm việc bình thường, ít nhất 150% tiền lương mỗi giờ vào ngày làm việc bình thường – Làm thêm giờ vào ngày làm việc – Kết thúc hoặc ngày nghỉ lễ, tiền lương ít nhất bằng với những ngày làm việc bình thường 200%. – Làm việc ngoài giờ vào ban đêm cũng phải được trả lương theo quy định làm việc ban đêm -Nếu nhân viên được nghỉ thêm, người sử dụng lao động chỉ cần trả số tiền chênh lệch so với mức lương theo giờ của ngày làm việc bình thường. Bằng 30% tiền lương hàng ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *