Tôi có thể tiêu số tiền tôi thu được không?

Tham khảo ý kiến ​​luật sư – Điều 230 khoản 1 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định, khi chiếm đoạt tài sản của người bị bỏ rơi, bỏ mặc, nếu muốn thì công dân có trách nhiệm thông báo hoặc trả lại cho người đó biết. Địa chỉ của người đó. Nếu không biết thì người hái phải thông báo hoặc giao cho ủy ban nhân dân, công an xã gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu.

Điều 2, khoản 2 của Bộ luật cũng nói rằng quyền sở hữu chỉ có thể được một năm sau khi người khác thông báo công khai về tài sản bị bỏ rơi hoặc bị bỏ quên, không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không nhận tài sản Trong các trường hợp, tài sản mua được có thể được sử dụng để tạo lập tài sản. . Nếu số tiền bạn nhận được ít hơn mười lần mức lương cơ bản do nhà nước quy định, bạn sẽ được công nhận là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản. Nếu cố tình phát hiện tài sản của người khác mà không trả lại thì có thể bị xử phạt hành chính hoặc phải chịu trách nhiệm hình sự về tội chiếm giữ trái phép tài sản theo quy định tại Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015. :

Về hành chính: Theo Nghị định số 167/2013 / NĐ-CP Điều 15, khoản e, khoản 2, nếu người khác lấy hàng mà cố tình không trả thì coi như hành vi chiếm giữ tài sản trái pháp luật. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

TNHS: Điều 176 BLHS 2015 được bổ sung bởi điểm d, Điều 1, khoản 1 quy định về tội chiếm giữ trái phép tài sản như sau:

“Cố ý không trả lại tài sản cho chủ sở hữu, người giám hộ hợp pháp Giá trị tài sản được giao cho người có trách nhiệm từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc dưới 10.000.000 đồng mà chủ sở hữu, cán bộ, cơ quan có trách nhiệm yêu cầu thu hồi tài sản do nhầm lẫn. Giao nộp hoặc phát hiện, bắt giữ hoặc giao nhầm, phát hiện, chiếm giữ di vật, cổ vật, đồ vật có giá trị lịch sử, văn hóa thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt tù dưới 2 năm hoặc 3 năm. Phạt tù từ tháng đến 2 năm. “

Do số tiền bệnh tật của bạn cũng bị tịch thu 20.000.000 đồng nên đối tượng ct khởi tố hình sự theo chế tài trên Phạt tiền từ 10.000.000 thông tin đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ từ 02 năm đến 02 năm tù.

Do đó, nếu bạn cố tình chây ỳ việc hoàn trả số tiền đã thu thì có thể tiến hành xử phạt hành chính hoặc tố tụng hình sự theo phân tích trên.

Công ty Luật Ngọc, Công ty Luật Fan Guobao, Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *