Bao lâu thì chứng chỉ duy nhất được cấp?

Luật sư tư vấn

Theo quy định tại Điều 12 Khoản 2 Thông tư số 04/2020 / TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp thì thời hạn của Căn cước công dân là đến thời điểm đổi. Tình trạng hôn nhân hoặc 6 tháng kể từ ngày được cấp, tùy điều kiện nào đến trước.

Theo quy định trên thì giấy chứng nhận căn cước công dân của bạn không còn hiệu lực pháp luật. Muốn kết hôn thì phải xin tái hôn. Trả lại các tài liệu đã phát hành. Điều 12 khoản 1 của thông tư nói trên cũng quy định trường hợp người xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không nộp lại thì phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký hộ tịch có văn bản lấy ý kiến ​​về địa điểm đăng ký kết hôn dự kiến ​​trước khi xác minh.

Trường hợp chưa xác minh được thì sau khi nhận được kết quả xác minh, cơ quan hộ tịch ủy quyền cho đương sự lập biên bản cam kết tình trạng hôn nhân theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư này. Nếu có lý do xác định nội dung bảo lãnh không chính xác thì cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ từ chối giải quyết hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả.

Do đó, bạn có quyền nộp đơn. Cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ cấp lại căn cước công dân cho bạn theo quy định nêu trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *