Thủ tục cấp giấy đỏ cho đất nước

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo quy định tại khoản 1 Điều 211 quy định về “tài sản chung của cộng đồng” trong Bộ luật dân sự năm 2015 thì: “Tài sản chung của cộng đồng là tài sản của dòng tộc, thôn, buôn, làng, buôn, làng, phum, sóc, Các cộng đồng tôn giáo và các cộng đồng dân cư khác, liên quan đến hàng hóa hình thành theo phong tục, do các thành viên trong cộng đồng cùng cung cấp, cung cấp chung hoặc cung cấp từ các nguồn khác theo quy định của pháp luật “nhằm thỏa mãn lợi ích chung hợp pháp của cộng đồng”.

Nhà thờ họ miễn phí Nguồn gốc của nhà công vụ. Nhà công vụ lâu nay được dùng làm nơi thờ cúng ông bà, tổ tiên, đồng thời là nơi thành lập các thành viên vì lợi ích chung của dòng tộc, góp phần chung tay quản lý, sử dụng nơi thờ tự.

2013 Land Luật quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản đối với các tài sản khác thuộc sở hữu của nhà thờ, Điều 100 khoản 5 quy định: “Cộng đồng cư dân sử dụng đất và các công trình như nhà công cộng, đình, miếu, đường. Nhà bên, nhà thờ họ và đất nông nghiệp quy định tại Điều 3 này, Luật này và Điều 131 của Đất đai. Nếu không có tranh chấp và được ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bất động sản khác. “.

Để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) căn nhà, bạn phải thực hiện các thủ tục cụ thể sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại chi cục trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khu vực có bất động sản. Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân. Hồ sơ này bao gồm:

Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và đất khác theo quy định tại Mẫu số 04a / ĐK của Luật Đất đai năm 2013 Trong giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 (nếu có).

Văn bản đoàn tụ dòng họ ủy quyền cho các thành viên làm thủ tục tại bưu điện có chữ ký của bưu điện.

Giấy tờ thực hiện nghĩa vụ tài chính như thuế, quyền sử dụng đất Biên lai, hồ sơ và các tài liệu kèm theo về việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, bất động sản (nếu.-Bước 2: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người có yêu cầu và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính).

Thời hạn giải quyết: không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị hợp lệ; 40 ngày đối với các đô thị miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn – theo Điều 2 Quy định tại Điều 40: Nghị định 01/2017 / NĐ-CP. – Luật sư Công ty Luật Nguyễn Thiên Mã, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *