Điều tra viên không được phép ăn uống với người thân của nghi phạm

Đây là điểm mới tại Thông báo số 126/2020 / TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 15/01/2021 quy định việc thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra của Bộ Công an.

Điều 54 Luật tổ chức Cục điều tra hình sự năm 2015 quy định Điều tra viên không được tư vấn cho người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo và đương sự. Giải quyết các trường hợp vi phạm quy định; rút văn bản ra khỏi cơ quan; … – Điều 6 Thông tư 126 cũng nhắc lại vấn đề này, nhưng bổ sung các quy định mới, chi tiết hơn. Cụ thể, Điều tra viên, Điều tra viên không được thực hiện các thao tác sau:

– Tiếp nhận, xử lý tùy tiện thông tin tội phạm và các khiếu nại, kết án trái pháp luật hoặc không bào chữa được. Người phụ trách, Phó người phụ trách của cơ quan điều tra được chỉ định; tự ý tiến hành các hoạt động điều tra không lường trước được .—— Thêm, xóa, sửa chữa hoặc làm hư hỏng vụ án, vật chứng, chứng cứ của vụ án hoặc thông qua các phương thức giả mạo nội dung khác. – Được tiếp bị cáo hoặc người thân thích, đương sự hoặc những người khác tham gia tố tụng ngoài trụ sở Công an, trừ trường hợp yêu cầu nghiệp vụ phải có sự đồng ý của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra.

Ăn của bị cáo (tức bị can, bị cáo bị bắt, bị tạm giam hoặc bị can, bị cáo) hoặc người thân thích, đương sự hoặc những người tham gia tố tụng khác, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác.

– Lạm dụng danh nghĩa công việc để thỏa mãn, yêu cầu, quấy rối hoặc sử dụng bị cáo, đương sự và các tổ chức liên quan khác.

– Thực hiện mọi hình thức sách nhiễu, bức cung hoặc nhục hình

Tiết lộ bí mật thông tin, Những thông tin, tài liệu, vụ việc đang được điều tra, xác minh được những người không có trách nhiệm thông báo khi chưa được phép. Trường hợp cần cung cấp thông tin thì phải báo cáo và được Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra đồng ý bằng văn bản.

– Sử dụng điện thoại hoặc thiết bị an ninh khác để quan sát hoặc giam giữ trước khi xét xử. . Các phương thức giao tiếp, trao đổi với người khác .—— Khiến người tham gia chương trình hoặc người dân phải chờ đợi, đi lại nhiều lần .—— Kể từ ngày điều tra, trách nhiệm đảm bảo thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra nằm ở chỗ. Sau khi thư thông tư có hiệu lực, điều tra viên phải giải thích các quyền và nghĩa vụ của họ cho những người tham gia chương trình và viết ra giấy trong vòng vài phút. Khi đưa người vào trường hợp khẩn cấp, bắt người, người thi hành công vụ phải báo cho gia đình, chính quyền địa phương, tổ chức nơi người đó đang công tác. Nếu thông báo cản trở việc bắt giữ thì thông báo có thể tạm thời bị gián đoạn, nhưng sau khi cản trở thì không cần thông báo ngay.

Trong mọi trường hợp, công dân sẽ bị khởi tố, bắt, tạm giữ, tạm giam. Việc bắt, giữ, khám xét, thu giữ, giam giữ trái pháp luật đồ vật, tài liệu, thu giữ tài sản, phong tỏa tài khoản … được khôi phục uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp và được bồi thường về vật chất, tinh thần theo quy định của “Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước” .— -Van Du

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *