Tôi vẫn chưa hơn một năm?

Cho đến nay, công ty chắc chắn đã hoàn thành vượt mức kế hoạch. Tôi ký hợp đồng lao động 36 tháng cho đến khi hết hạn vào ngày 20/01/2021. Nếu tôi không được gia hạn hợp đồng lao động thì có được thưởng Tết không?

Một đồng nghiệp của tôi vừa chấm dứt hợp đồng lao động 36 tháng, đến giữa tháng 11/2020, công ty vẫn chưa ký lại lĩnh vực công việc mới. Vậy, người lao động làm việc trong thời gian còn lại của năm có được thưởng Tết không? – Luật sư – Điều 103 Luật Lao động 2012 quy định: Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động và người lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh và hoàn thành công việc hàng năm của người lao động. Chính sách tiền thưởng do người sử dụng lao động xác định và công bố tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến ​​của tổ chức đại diện nhóm công nhân cơ sở.

Theo quy định trên, mức thưởng Tết của quý công ty căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty, mức độ hoàn thành công việc của nhân viên và chính sách thưởng do công ty ban hành.

Bạn có hai câu hỏi trong bảng câu hỏi của công ty. Tôi đặc biệt đề nghị bạn:

1 / Đến năm 2020, công ty sẽ kết thúc kế hoạch tăng trưởng 10% và thâm niên của bạn là một năm trở lên, kể cả năm 2021 Nếu bạn từ chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2010, bạn vẫn sẽ nhận được tiền thưởng Tết Nguyên đán năm 2021 của Tan Xiu theo quy định vì bạn đã hoàn thành năm 2020.

2 / Đồng nghiệp của bạn làm việc đến giữa tháng 11/2020, sau đó xin nghỉ việc (do không ký lại được), nhân viên đó sẽ không thể làm việc trong suốt năm 2020. Do đó, người lao động theo dõi chi tiết quy chế thưởng của công ty Nội dung, e sẽ được thưởng tết nguyên đán năm 2021. – Do chưa nộp nên bạn đã nắm rõ về chính sách thưởng tết của công ty, mình giả sử các điều kiện cơ bản sau:

– Nếu chính sách thưởng thì không yêu cầu năm làm việc nào trong năm 2020 phải nhận thưởng tết, chỉ cần người lao động Nhiệm kỳ một năm đáp ứng yêu cầu thực hiện công việc, người lao động thực hiện tốt trước khi hoàn thành năm học, điều này rất quan trọng góp phần vào sự phát triển của công ty và đáp ứng yêu cầu. Về trình độ, công ty phải khen thưởng người lao động.

– Nếu chính sách thưởng từ đầu năm yêu cầu xem xét “người lao động phải làm việc đủ 12 tháng vào năm 2020”. Xét khen thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2021. Nếu không hoàn thành công việc trong năm 2020 thì không được thưởng.

Phạm Thành Hữu, luật sư Đoàn luật sư TP.HCM, TP.HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *