Cho vay mua nhà thay vì thế chấp đất?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo quy định tại Điều 317 Bộ luật Dân sự, bất động sản có nghĩa là một bên (bên thế chấp) dùng hàng hóa mà mình sở hữu để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ mà không chuyển giao hàng hóa cho bên kia (bên thế chấp) .- — Theo quy định tại Điều 299 của Bộ luật này, tài sản bảo đảm sẽ được phân bổ trong các trường hợp sau: — Đến hạn thanh toán nghĩa vụ bảo lãnh (thường là con nợ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ nợ) Nghĩa vụ .—— Bên nợ phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trước do vi phạm nghĩa vụ đã thoả thuận hoặc quy định của pháp luật .—— Các trường hợp khác do các bên thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. Việc chuyển nhượng tài sản thế chấp có thể được thực hiện thông qua các phương thức: tài sản; bên được bảo lãnh (ngân hàng) tự bán tài sản; bên bảo lãnh tự nhận tài sản, thậm chí có thể thay thế việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo lãnh; phương thức khác. -Vì vậy, pháp luật quy định không thế chấp quyền sở hữu nhà ở cũng không phải là thế chấp quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù nên hai loại tài sản này có mối quan hệ tương hỗ với nhau, không thể tách rời khi xử lý tài sản theo bất kỳ phương thức nào nêu trên nên trên thực tế, không có ngân hàng nào chỉ chấp nhận cho vay thế chấp. Quyền sử dụng đất gắn liền với thế chấp.

Tuy nhiên, đối với nhà xưởng, máy móc và thiết bị thương mại, ngân hàng có thể nhận thế chấp vì những tài sản này có thể được giải tỏa, di chuyển và thanh lý. Thu nợ.

Luật sư tại Công ty Luật Wu Tianrong Baoan tại Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *