Người chồng muốn ly hôn, nhưng người vợ phản đối việc ly hôn,

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 91 Luật Hôn nhân và Gia đình, khi vợ, chồng nộp đơn xin ly hôn mà Tòa án hòa giải không thành thì Tòa án sẽ xem xét và giải quyết việc ly hôn. Vì vậy, quyết định chấm dứt hôn nhân của tòa án không nhất thiết phải có sự đồng ý của hai bên.

Nếu vợ không đồng ý thì chồng có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn mà không cần vợ xin ý kiến. Tòa án sẽ tiến hành xem xét, nếu xét thấy tình hình nghiêm trọng, không thể kéo dài thời gian chung sống, không đạt được mục đích của hôn nhân thì sẽ tuyên án ly hôn.

Chia tài sản sở hữu thì vợ, chồng giám hộ có thể tự thỏa thuận và trong đơn ly hôn phải ghi rõ việc ly hôn chỉ được áp dụng tại Tòa án. Mặt khác, đơn khởi kiện tòa quy định rõ tòa có nghĩa vụ chia tài sản, cụ thể là các con. Về nguyên tắc, nếu tài sản của ai thuộc về người đó sau khi ly hôn thì tài sản chung được chia thành hai phần, nhưng tùy theo điều khoản về quyền sở hữu mà hai phần khác nhau và công sức đóng góp của mỗi người. Duy trì và phát triển tài sản.

Theo quy định tại Điều 44 Quy chế về thủ tục giải quyết việc dân sự, nếu bị đơn được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt mà không có lý do chính đáng thì Tòa án đã khởi kiện, nên chỉ cần một bên có ý định bỏ trốn thì có thể giải quyết ly hôn.

Phạm Thanh Bình Công ty Luật Hồng Hà, Luật sư số 8 Đing En Gang, Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *