Vay mua nhà thay vì thế chấp đất?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo quy định tại Điều 317 Bộ luật Dân sự, bất động sản là việc một bên (bên nhận thế chấp) dùng hàng hóa mà mình sở hữu để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình mà không chuyển nhượng hàng hóa đó cho bên kia (. – Theo quy Theo quy định tại Điều 299 của Bộ luật, tài sản bảo đảm sẽ được phân bổ trong các trường hợp sau:

– Đến hạn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh (thường là con nợ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng) nghĩa vụ

– Do vi phạm thỏa thuận Con nợ phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trước. – Các trường hợp khác do các bên thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. – Việc chuyển nhượng tài sản bảo đảm được thực hiện theo các phương thức: tài sản; bên được bảo lãnh (ngân hàng) tự bán tài sản đó; bảo lãnh Người dân tự nhận tài sản, thậm chí thay vì thực hiện nghĩa vụ của bên bảo lãnh; – Một phương thức khác. – Vì vậy, pháp luật không thế chấp quyền sở hữu nhà ở, không thế chấp quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, do đặc thù riêng nên hai tài sản này loại trừ lẫn nhau Có liên quan và không thể tách rời khi xử lý tài sản theo bất kỳ phương thức nào nêu trên, nên trên thực tế, không ngân hàng nào chỉ chấp nhận cho vay thế chấp Quyền sử dụng đất gắn liền với thế chấp.

Nhưng đối với nhà xưởng, máy móc và Thiết bị thương mại, ngân hàng có thể nhận thế chấp, vì tài sản này có thể được giải tỏa, di chuyển, thanh lý Thu nợ. – – Luật sư Công ty Luật Wu Tianrong Baoan tại Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *