Người lái xe công nghệ cao muốn hưởng lương hưu phải làm gì?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo quy định tại Điều 2 (1) Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động là công dân Việt Nam phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các trường hợp sau đây:

– Người làm việc theo hợp đồng lao động không hạn chế, Hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.

– Đối với những người làm việc theo hợp đồng lao động, thời hạn ít nhất từ ​​một tháng đến ba tháng. — Nhân viên hành chính, công chức, viên chức. — Công nhân viên quốc phòng, cảnh sát và nhân viên từ các tổ chức khác. Thấp.

– Phổ biến là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp Công an nhân dân, hạ sĩ quan nghiệp vụ kỹ thuật nghiệp vụ; lương nhân viên mật mã như quân nhân.

Hạ sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân; sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân đặc biệt phục vụ có thời hạn; học viên trường quân đội, sĩ quan, học viên mật khẩu được hưởng sinh hoạt phí .—— Theo quy định “Đi công tác nước ngoài theo hợp đồng Luật Người lao động Việt Nam quy định về hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài.

– Doanh nhân, hợp tác xã và giám đốc hợp tác xã hưởng lương .—— Người lao động bán thời gian ở thành phố, cộng đồng và thị trấn .—— Vì vậy, đối với trường hợp người lao động khác không thuộc các đối tượng trên (chẳng hạn như xe máy Lái xe taxi, bán vé số, nội trợ…) mà muốn hưởng lương hưu sau này thì phải tham gia BHXH không bắt buộc.

Theo quy định tại Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động phải đóng 22% thu nhập hàng tháng mà người lao động lựa chọn để hưởng chế độ hưu trí. Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn (hiện nay là 700.000 đồng, tương đương 154.000 đồng / tháng) và tối đa bằng 20 lần mức lương cơ sở (năm nay là 29,8) triệu đồng. , Hoặc 6,556 triệu đồng mỗi tháng).

Người lao động có thể lựa chọn một trong các hình thức thanh toán sau: Định kỳ 1 tháng, 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 tháng một lần, nhiều năm liền hoặc một năm còn thiếu

theo Điều 154 Điều 1.1 Khoản 1 Khoản 3 Quyết định số QĐ-BHXH ngày 04/4/2017 quy định người dân mua bảo hiểm xã hội tự nguyện của cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú.

Luật sư, Đoàn Luật sư TP.HCM, TP.HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *