Làm thế nào tôi có thể nhận được 100% bảo hiểm y tế?

Làm thế nào để hưởng lợi từ những lợi thế trên? Vừa rồi tôi được khám chữa bệnh theo mức phù hợp và bệnh viện vẫn đang thu tiền.

Tôi tham gia BHYT 5 năm liên tục từ năm 2018 đến nay, năm nay tôi đã thanh toán chi phí khám chữa bệnh hơn 10 triệu đồng.

Luật sư tư vấn – Tại Điều đ Nghị định số 146/2018 / NĐ-CP, mức thuế suất bảo hiểm y tế bằng 100% chi phí khám bệnh khi người bệnh tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục trở lên và được chia sẻ chi phí khám bệnh. Và khi tiền lương vượt quá mức lương cơ sở của 6 tháng trong năm (hiện nay là 8.940.000 đồng) thì nên áp dụng biện pháp chữa bệnh đối với trường hợp tự khám chữa bệnh kém.

Điều 27 khoản 3 hướng dẫn người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế đóng phí khám bệnh, chữa bệnh 5 năm liên tục mà chi phí khám chữa bệnh trong một năm khám bệnh lớn hơn 6 tháng lương cơ sở như hình bên dưới Chỉ định:

– Nếu người bệnh có cùng số giờ hoặc số giờ cùng khám bệnh, chữa bệnh, nếu vượt quá 6 tháng lương cơ sở thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không nhận 6. Số tiền hạn ngạch cho mức lương cơ bản hàng tháng.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có trách nhiệm cấp giấy biên nhận đủ 6 tháng lương cơ sở để người bệnh có lý do yêu cầu cơ sở bảo hiểm xã hội xác nhận không phải đồng chi trả của năm hiện tại. Là phần lũy kế của một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau hoặc cùng cơ sở giám định y khoa trong năm tài chính có mức lương vượt quá 06 tháng. Người bệnh mang hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế để thanh toán định mức mức lương cơ sở vượt trên 06 tháng và Đã nhận được xác nhận ngoài hạn ngạch cho năm đó.

– Nếu phần định mức của người bệnh vượt quá 6 tháng lương cơ sở tính từ ngày 01/01 thì được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh kể từ thời điểm người bệnh tham gia đầy đủ. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm nay đã 5 năm liên tục.

Theo quy định trên, bạn đã tham gia BHYT 5 năm liên tục, năm nay bạn có mức khám sức khỏe phù hợp, mức khấu trừ hơn 8.940.000 đồng thì bạn phải mang theo hóa đơn đồng đóng BHYT mới được cấp Cơ quan BHXH cấp thẻ y tế.

Tại đây, bạn sẽ yêu cầu cơ quan BHXH cấp giấy xác nhận% đóng ngoài định mức của năm, sau đó (cùng năm) xuất trình giấy chứng nhận này khi không phải đóng phí khám bệnh; yêu cầu cơ quan BHXH hoàn trả phần vượt hạn mức.

Luật sư, Đoàn Luật sư TP.HCM, TP.HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *