Các ký hiệu trên bản đồ địa chính trong Sổ đỏ có ý nghĩa gì?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo phụ lục ban hành của Thông tư 75/2015 / TT-BTNMT, ONT là viết tắt của đất ở tại nông thôn và ODT là đất ở tại đô thị – ký hiệu của Sổ đỏ. Ảnh: Xuân Hòa

Dưới đây là ý nghĩa của các ký hiệu phổ biến khác trong “Sách Đỏ”:

– LUC: Vùng đất này đặc biệt trồng lúa nước.

– LUK: Các vùng đất ngập nước trồng lúa còn lại.

– LUN: Đất trồng lúa trên cạn.

– BHK: Đất trồng cây hàng năm khác.

– NHK: Đất trồng cây hàng năm trên cạn.

– CLN: Đất trồng cây lâu năm .—— RSX: Đất lâm nghiệp .—— Rừng phòng hộ: Đất rừng phòng hộ .—— RDD: Đất rừng đặc dụng .– -NTS: Thủy sản Đất trồng trọt.

– LMU: Đất mặn.

– NKH: Đất nông nghiệp khác.

– TSC: Đất trụ sở. – — DTS: Đất trồng trọt xây dựng trụ sở của các tổ chức phi thương mại.

– ĐVH: Đất xây dựng cơ sở văn hóa.

– ĐYT: Đất xây dựng cơ sở y tế .

ĐGD: Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.

– DTT: Công trường xây dựng công trình thể thao

– DKH: công trường xây dựng các tổ chức khoa học và công nghệ.

– DXH: tổ chức dịch vụ xã hội của công trường. — DNG: Đất xây dựng cơ quan ngoại giao. — DSK: Đất xây dựng các công trình phi kinh doanh khác. — CQP: lĩnh vực quốc phòng. — CAN: lĩnh vực an ninh.

– SKK: Đ Khu công nghiệp .

– SKN: Khu cụm công nghiệp .

– SKT: Đất khu chế xuất.

– TMD: Đất thương mại dịch vụ .– – -SKC: địa điểm sản xuất nông nghiệp ngoài đất

– SKS: đất sử dụng cho hoạt động khai thác

– SKX: đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ.

– DGT: Đất lưu thông. – — DTL: Đất thủy lợi.

– DDT: Đất có di tích lịch sử, văn hóa.

– DĐL: Đất có cảnh đẹp như tranh vẽ.- – Di sản : Đất sinh hoạt cộng đồng.-ĐKV: Đất khu vui chơi, giải trí công cộng.

– DNL: Đất sử dụng cho các dự án năng lượng.

– ĐBV: Đất làm bưu chính, viễn thông.

– DCH: Đất thương mại .—— -DRA: Đất để tiêu hủy và xử lý chất thải. — DCK: Đất sử dụng vào các công trình công cộng khác. -TON: Đất làm cơ sở tôn giáo .—— TÍN: Đất làm cơ sở tôn giáo .—— Người tiêu dùng: Đất làm nghĩa trang, nghĩa trang, nhà tang lễ, lò hỏa táng.

– SƠN: sông, kênh, rạch, -. MNC: Đất có nước chuyên dùng.

– PNK: Đất phi nông nghiệp khác.

– BCS: sử dụng đất bằng

– DCS: đất đồi núi chưa sử dụng.

– Khóa học sau đại học: Núi đá k có rừng.

Xin lưu ý rằng Sổ Đỏ ghi rõ mục đích sử dụng đất của từng gói, và các ký hiệu trên có thể không được thể hiện trên bản đồ. – Luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *