Đầu tư vốn có quyền sử dụng đất để kinh doanh không?

Luật sư tư vấn pháp luật-Luật công ty cho phép góp vốn đất đai để thành lập công ty. -Theo điều khoản, phần vốn góp có thể là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và giá trị quyền sử dụng đất (QSDĐ) khoản 1 Điều 35 Luật Công ty 2014 và Điều 34 Luật Công ty 2020. có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

Đối với từng loại hình kinh doanh, luật quy định các trình tự và thủ tục cấp vốn khác nhau. Về giá trị của quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất đã đăng ký, theo quy định tại điểm a, nhà cung cấp vốn phải làm việc với tổ chức của “nước có thẩm quyền” để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất. quyền đối với công ty. , Điều 36 Khoản 1 Luật Công ty 2014 và Điều 35 Khoản 1 Luật Công ty 2021.

Tuy nhiên, để góp vốn bằng giá trị QSDĐ cho công ty, bạn phải đáp ứng các điều kiện quy định của Luật đất đai năm 2013, nói cách khác là phải xác định tư cách pháp nhân của cá nhân, tổ chức muốn góp vốn. vốn vào đất, và Đất có đáp ứng điều kiện tham gia giao dịch không?

Nói chính xác hơn, chủ thể muốn góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất của công ty phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 188, Khoản 1, Luật Đất đai 2013: — a) Theo đến Điều 168 của Luật này Theo quy định tại khoản 1 Điều 1, phải có giấy chứng nhận, trừ các điều kiện và trường quy định tại Điều 186 khoản 3;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không có quyền thi hành án Buộc phải thi hành án; — d) Trong thời gian sử dụng đất. – Quy định, thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất– — Bước 1: Lập và nộp hồ sơ thực hiện vốn cấp quyền sử dụng đất

Nhà đầu tư chuẩn bị một bộ hồ sơ và nộp tại Cơ quan đăng ký đất đai thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Cơ quan đăng ký đất đai thuộc Bộ Tài nguyên. và Môi trường. Yêu cầu điều chỉnh đăng ký (bản chính theo mẫu);

2. Hợp đồng góp vốn (bản gốc) có chứng nhận của cơ quan công chứng;

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất của nhà đầu tư ( bản chính); – – 4. Giấy chứng nhận đăng ký công ty hoặc giấy phép đầu tư hoặc quyết định góp vốn (bản sao);

5. Trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng một phần đất thì ngoài các giấy tờ trên , tổ chức cũng phải nộp sổ đăng ký đất đai hoặc đăng ký đất đai Địa chính địa chính thực hiện tại Đơn vị có đủ tư cách pháp nhân do Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định (Bản chính).

Bước 2: Cơ quan đăng ký đất đai có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ và gửi thông tin địa chính đến Chi cục thuế để xác định và xác nhận. Để ý. Thu hồi nghĩa vụ tài chính khi phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bước 3: Cơ quan đăng ký đất đai có trách nhiệm trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ sở hữu.

Công ty Luật Fan Guobao, Thành phố Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *