Ai được quyền nuôi con trong thủ tục ly hôn?

Chúng tôi có hai con 10 tuổi và 3 tuổi. Quyền giám hộ sẽ được phân chia như thế nào trong khi chờ đợi thủ tục ly hôn kết thúc?

Luật sư Trả lời

Theo Điều 69 Luật Hôn nhân và Gia đình, cha mẹ có những nghĩa vụ và quyền sau đây: 1. Yêu thương con cái, tôn trọng ý kiến ​​của con; chăm lo học hành, học hành của con. trẻ em phát triển về thể chất, tinh thần và đạo đức, trở thành con trai, con gái của gia đình, trở thành công dân có lợi cho xã hội;

2. Giám sát, duy trì, chăm sóc và bảo vệ công dân chưa thành niên hoặc mất khả năng lao động. quyền và các quyền hợp pháp của trẻ vị thành niên hoặc trẻ em đã thành niên làm việc và không có tài sản để đáp ứng nhu cầu của họ. ;

3. Theo quy định của “Luật dân sự”, cung cấp dịch vụ hoặc đại diện cho trẻ em chưa thành niên và trẻ em đã thành niên bị mất năng lực hành vi dân sự;

4. Không phân biệt đối xử với trẻ em dựa trên cha mẹ của chúng giới tính hoặc tình trạng hôn nhân; Không lạm dụng sức lao động của trẻ em chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động; không lôi kéo, ép buộc trẻ em làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Luật không quy định rằng các quyền và nghĩa vụ trên áp dụng cho việc kết hôn hay ly hôn. Kể cả trường hợp vợ đã thuận tình ly hôn nhưng chưa được Tòa án giải quyết ly hôn thì vợ chồng bạn vẫn có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ nêu trên.

Tuy nhiên, cả hai vợ chồng có thể đồng ý bàn giao trách nhiệm trực tiếp chăm sóc và cấp dưỡng con cái (nếu có). Nếu không thoả thuận được, vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc chăm sóc, nuôi dạy con cái thì không ai có quyền đánh thuế, cũng không có quyền chọn ai nuôi, người cao. Công ty luật Tianrong Baoan Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *