Người lao động muốn kéo dài thời gian nghỉ Tết thì nên làm gì?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo quy định tại Điều 113 Khoản 4 Luật Lao động năm 2019 thì bạn có thể đồng ý cho công ty nghỉ việc trước ngày 8-9 / 2/2021 (tức là 27-28 tháng Chạp). Trừ số ngày nghỉ phép năm (thường gọi là phép năm). Nếu công ty chấp nhận ngày nghỉ thêm này, bạn sẽ được hưởng nguyên lương.

Theo điều 113 khoản 5, khi nghỉ hàng năm chưa đến kỳ lương thì người lao động có quyền ứng trước lương theo điều kiện hai bên đã thỏa thuận, không tính lãi. Khoản tiền tạm ứng ít nhất bằng tiền lương của ngày nghỉ.

Theo Điều 113, khoản 6, khi người lao động nghỉ phép hàng năm, nếu người lao động đi bằng đường bộ, đường sắt hoặc đường thủy thì số ngày đó là số ngày nếu bạn đi đi lại lại trên hai ngày, trừ trường hợp thời gian nghỉ hàng năm từ ngày thứ ba Ngoài ra, thời gian đi lại sẽ được tăng lên và mỗi năm chỉ được thêm một kỳ nghỉ lễ.

Nếu bạn không có ngày nghỉ, nếu công ty có những ngày nghỉ hàng năm khác nhau, bạn có thể thỏa thuận với công ty để được nghỉ thêm không lương theo quy định tại Điều 115, Điều 3.

Luật sư Phạm Thành Hữu, luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *