Cảnh sát phải thông báo cho cảnh sát khi bán xe

Bộ Công an đã lấy ý kiến ​​về dự thảo sửa đổi và hoàn thành một số quy định của Thông tư 15/2014 / TT-BCA về đăng ký xe.

Một trong những sửa đổi là “Quy định”: Một khi quyết định được đưa ra cho mục đích chuyển nhượng, bán, cho hoặc tặng xe, chủ phương tiện phải thông báo cho cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký xe bằng văn bản để theo dõi theo mẫu của thông tư này. . Nếu chủ sở hữu không thông báo, anh / cô ấy phải chịu trách nhiệm về chiếc xe trước pháp luật cho đến khi tổ chức hoặc cá nhân mua, chuyển nhượng, tặng hoặc tặng xe để đăng ký chuyển quyền sở hữu và tái định cư. -Theo dự án, theo loại phương tiện, chủ sở hữu và khu vực nơi cơ quan đăng ký xe có thể là: trạm cảnh sát giao thông đường bộ, trạm cảnh sát giao thông, đồn cảnh sát khu vực, thành phố thuộc thẩm quyền, thị trấn và tỉnh.

Khi quyết định thay đổi, bán, cho hoặc tặng cho chủ sở hữu, dự án cũng sẽ được đăng ký, ban hành với Nền màu xanh, chữ và số màu trắng của tổ chức và biển số xe tăng quy định xe. Trước khi bàn giao xe cho tổ chức và cá nhân đã mua, chuyển nhượng, tặng hoặc tặng xe, phải thực hiện thủ tục thu hồi, trả lại giấy tờ đăng ký và biển số cho cơ quan đăng ký xe. — Theo quy định của dự án này, tình trạng thu hồi biển số xe và biển số xe bao gồm: xe đã đăng ký, có biển số xanh, chữ và số màu trắng, khi quyết định chuyển nhượng, bán, cho, tặng; xe hết hạn; Chiếc xe đi theo luật pháp, chiếc xe kết luận rằng cơ quan có thẩm quyền đã giảm số lượng động cơ và khung gầm, hoặc chỉ số động cơ hoặc khung gầm. “

Với nền màu xanh, chữ và số màu trắng, số sê-ri của biển số xe sử dụng một trong 20 chữ cái sau: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N , P, S, T, U, V, X, Y, Z đã cấp xe cho các cơ quan đảng, văn phòng chủ tịch, văn phòng Quốc hội và Quốc hội, văn phòng đại biểu quốc hội, ủy ban nhân dân các cấp, ban chỉ đạo trung ương, nhân dân Công an, Tòa án nhân dân, Thư ủy quyền nhân dân, các Sở, Cơ quan Bộ trưởng, Cơ quan chính phủ, Ủy ban an toàn đường bộ quốc gia; Các tổ chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp và Ủy ban nhân dân tỉnh; Tổ chức chính trị xã hội (Mặt trận mẹ, Công đoàn, Đoàn thanh niên , Hiệp hội cựu chiến binh, Liên minh nông dân), các đơn vị công cộng phi thương mại (trừ trung tâm đào tạo lái xe công cộng), ủy ban quản lý dự án có chức năng quản lý quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *