Người dự bị có được ưu tiên khi thanh tra cán bộ?

Quyền tuyển dụng;

b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được gọi dự thi vòng 2, thí sinh phải tiến hành vòng thi thứ hai theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều này. – Thông báo kết quả xét tuyển công chức: 1. Sau khi chấm xong đợt 2 quy định tại Điều 15 của Nghị định này, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo Trưởng ban công chức trong thời hạn 05 ngày làm việc với cơ quan chủ trì. rà soát việc tuyển dụng viên chức hoặc đơn vị. Công nhận kết quả tuyển dụng .. — 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố quyết định xác nhận kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng ra thông báo. Gửi văn bản xác nhận kết quả trúng tuyển cho người dự tuyển trên trang thông tin điện tử của cơ sở, đơn vị có trách nhiệm tuyển dụng và theo địa chỉ mà người dự tuyển đăng ký. Nội dung thông báo phải nêu rõ thời hạn ứng viên nộp hồ sơ đến cơ quan, đơn vị của cơ quan, đơn vị tuyển dụng.

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Người trúng tuyển phải báo cáo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển vào ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển trong thời hạn 30 ngày . -Bước 5: Ký hợp đồng hợp tác và nghiệm thu.

Công ty Luật Fan Fa Hà Nội Công ty Luật Thanh Bình Bảo Ngọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *