Lớn quá, tôi phải làm sao?

Tuy nhiên, tôi chưa thấy tiến triển gì. Tôi rất buồn. Hiện tại, vì quá béo nên tôi không có người yêu. Chờ đợi sự giúp đỡ của mọi người. Cảm ơn bạn rất nhiều .

(Thứ năm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *