Tính thời gian tham gia bảo hiểm xã hội khi làm việc ở nhiều nơi

Trả lời:

Theo Nghị định 12 / CP và Nghị định 93/1998 / ND-CP ban hành Quy chế bảo hiểm xã hội và thông báo về Nghị định 12 / CP số 06 / BL trònTB & XH, sau đó: — Đầu tiên. Nhân viên có quyền nhận lương hưu hàng tháng trong các trường hợp sau: nam 60 tuổi, trong khi nữ 55 tuổi được bảo hiểm từ 20 năm trở lên. Nếu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội là 15 năm và dưới 20 năm, việc tính lương hưu hàng tháng sẽ thấp hơn chi phí của các đối tượng đã trả đủ 20 năm.

2. Thời hạn thanh toán phí bảo hiểm d Bảo hiểm xã hội chỉ là 20 năm, không nhất thiết là một khoảng thời gian liên tục. Những người làm việc cho nhiều tổ chức và tổ chức tại các thời điểm khác nhau, nếu họ trả bảo hiểm xã hội, sẽ tăng thời gian tính lương hưu. Mức lương để tính lương hưu hàng tháng sẽ được tính dựa trên mức lương trung bình của tất cả các tháng của khoản thanh toán bảo hiểm xã hội.

3. Nếu người đó nhận lương hưu hàng tháng mà vẫn làm việc trong các công ty và tổ chức khác, thì không cần phải trả bảo hiểm xã hội. Tiền lương hàng tháng trả cho nhân viên sẽ tăng 20% ​​phí bảo hiểm xã hội.

4. Cơ quan bảo hiểm xã hội thu phí theo mức lương quy định trong hợp đồng lao động. Do đó, nếu bạn tự làm chủ và không có hợp đồng lao động, rất khó xác định phí bảo hiểm xã hội phải trả, vì vậy rất khó để đưa nó vào phí bảo hiểm xã hội. — AH% Luật trực tuyến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *