Có phải ông chủ buộc tôi phải làm việc liên tục trong 10 giờ, điều đó có vi phạm luật lao động không?

Giờ làm việc là từ 7h sáng đến 5h chiều. Không bị gián đoạn, ăn cơm trong 15 phút vào buổi trưa. Tôi có thể hỏi ông chủ có vi phạm luật lao động không bằng cách giữ nhân viên làm việc nhiều giờ?

Cố vấn

Điều 104 của Luật Lao động quy định rằng giờ làm việc bình thường như sau: không quá 8 giờ mỗi ngày và không quá 48 giờ mỗi tuần. Ngoài giờ làm việc bình thường, nhân viên cũng có thể cần phải làm thêm giờ.

Làm thêm giờ nên được hiểu là làm việc ngoài giờ làm việc bình thường, theo luật pháp, làm việc tập thể hoặc theo quy tắc làm việc. – Ông chủ yêu cầu nhân viên làm thêm giờ phải có được sự đồng ý của bạn để đảm bảo rằng thời gian làm thêm không vượt quá 50% số giờ làm việc bình thường mỗi ngày. – Nếu quy tắc làm việc hàng tuần được áp dụng, số giờ làm việc bình thường và tổng số giờ làm thêm không quá 12 giờ mỗi ngày, không quá 30 giờ mỗi tháng và tổng cộng không quá 200 giờ mỗi năm. Trừ khi chính phủ cung cấp các trường hợp đặc biệt, số giờ làm thêm sẽ không vượt quá 300 mỗi năm Giờ. Khi làm thêm giờ trong vài ngày trong một tháng, sếp phải sắp xếp thời gian để bạn có thể bù vào thời gian bạn không nhàn rỗi. Do đó, bạn luôn làm việc hơn 8 giờ mỗi ngày theo quy định của pháp luật liên quan đến giờ làm việc.

Khi bạn làm thêm giờ, bạn có quyền nhận mức lương làm thêm sau đây theo Điều 97 của Bộ luật: Làm việc vào ngày làm việc, ít nhất 150% tiền lương, ngày làm việc hàng tuần, ít nhất bằng 200% ; Làm việc vào các ngày lễ, ngày nghỉ có lương, ít nhất bằng 300% (không bao gồm tiền nghỉ lễ, ngày nghỉ có lương) cho người lao động được hưởng trợ cấp hàng ngày.

Về thời gian nghỉ ngơi, bạn 15 phút cho mỗi người n ” không đáp ứng yêu cầu nghỉ phép của nhân viên. Như đã nêu trong Điều 104 và 108, xem xét giờ làm việc, nhân viên làm việc liên tục trong 8 giờ được quyền nghỉ ít nhất 30 phút giữa giờ làm việc.

Luật sư, Đoàn luật sư Quách Thành Lục Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *