Thủ tục mang vàng về Việt Nam

Trả lời: Theo quy định của Nghị định số 174/1999 / ND-CP và Thông tư số 10/2003 / TT-Ngân hàng, các công ty kinh doanh vàng có thể xuất nhập khẩu vàng trang sức và tác phẩm nghệ thuật (bao gồm cả mạ vàng). Mục) và tuân thủ giấy chứng nhận đăng ký công ty và các quy định của chính phủ về quản lý xuất nhập khẩu. Theo nhu cầu về sản xuất vàng và trang sức cao cấp trong từng thời kỳ và mục tiêu chính sách tiền tệ, Ngân hàng Quốc gia sẽ xem xét và cấp giấy phép xuất nhập khẩu nguyên liệu vàng, phôi, ngọc trai và vàng. Áp dụng cho các công ty đã có được đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu vàng.

Hồ sơ xin cấp phép xuất nhập khẩu nguyên liệu vàng gửi Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (cục kiểm soát ngoại hối) bao gồm:

Một. Yêu cầu xuất khẩu và nhập khẩu vàng

b. Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký công ty vàng (chỉ nộp lần đầu tiên hoặc khi có thay đổi)

c. Báo cáo về hiệu quả kinh doanh của công ty trong 6 tháng qua. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam có kế hoạch cấp “giấy phép khai thác” trong vòng 10 ngày làm việc sau khi nhận được các tài liệu đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp từ chối nghiệp chướng, Ngân hàng Thế giới có một văn bản giải thích rõ ràng giải thích lý do.

Công ty đã đăng ký xuất nhập khẩu vàng có thể xuất và nhập nguyên liệu vàng dưới dạng vảy, dây chuyền, bột và chất lỏng. Theo giấy chứng nhận đăng ký của công ty và các quy định của Thủ tướng về dịch thuật quản lý xuất nhập khẩu, cân hàn, muối vàng, vàng trang trí bán thành phẩm, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam không yêu cầu phải có giấy phép.

Vàng phi thương mại nhập khẩu: Trọng lượng của trang sức vàng, mỹ nghệ, vàng miếng, vàng miếng, khối nguyên liệu và vàng mà mọi người để lại hoặc nhập vào phương tiện vận chuyển dưới 300 gram, không có tờ khai, hành lý mang theo 300 gram đến 1 kg Tờ khai hành lý nêu rõ rằng các mặt hàng chở hơn 1 kg phải được khai báo với hải quan và cũng phải xin giấy phép từ Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (đối với nhân viên xuất khẩu) hoặc gửi hàng hóa thừa đến kho hải quan (đối với nhân viên nội địa). Các cá nhân mang vàng miếng về nhà (không vì mục đích thương mại) là vàng phi thương mại nhập khẩu. Theo Quyết định số 39/2006 / QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 15 tháng 8 năm 2006, thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu ưu đãi đã được ban hành, quy định thuế suất thuế nhập khẩu đối với vàng (vàng không phải là một dạng tiền tệ). Tiền tệ ở dạng bột, các dạng ban đầu khác, chẳng hạn như khối, thỏi và thanh đúc, hình dạng bán thành phẩm khác (thân, thân, hình dạng, lá và dải, v.v.); tiền tệ và thuế suất tương tự 0,5% thuế nhập khẩu.

Hà Nội Fawang Qingping Văn phòng tổng thể Honghe số 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *