Bạn có quyền xác định lại mối quan hệ huyết thống của tôi?

Sau cái chết của cha, anh không từ bỏ mong muốn chia sẻ tài sản với con cái. Tôi không muốn người anh em này kế thừa di sản của cha mình. Vì vậy, tôi có thể tiếp tục xác định lại mối quan hệ cha-con của bạn để tước quyền thừa kế của anh ấy không?

Luật sư

Theo Điều 186 của Luật tố tụng dân sự năm 2015, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện tòa án có thẩm quyền trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo pháp luật của họ, yêu cầu quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Ở trên, chỉ khi các quyền hợp pháp của cá nhân, tổ chức và tổ chức bị vi phạm, họ mới có thể tự kiện hoặc thông qua người khác. Một người không có quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm sẽ không có quyền khởi kiện, trừ khi trong một số trường hợp quy định tại Điều 187 của Luật Tố tụng Dân sự 2015.

Do đó, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác hoặc người khác, lợi ích công cộng được bảo vệ trong phạm vi quyền hạn của họ hoặc theo luật pháp, và một số tổ chức và tổ chức nhất định có quyền khởi kiện khi họ có lợi ích quốc gia, như: cơ quan quản lý, quản lý gia đình quốc gia , Cục quản lý trẻ em quốc gia, Hội Phụ nữ Việt Nam, tổ chức đại diện công đoàn và các tổ chức xã hội, nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. .

Điều 5 Điều 187 của Luật tố tụng dân sự năm 2015 cũng quy định: “Theo quy định của Luật hôn nhân, cá nhân có quyền tiếp tục kết hôn và gia đình để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác”. Tuy nhiên, theo Điều 102 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, chỉ những người sau đây mới có quyền yêu cầu xác nhận của cha mẹ, con cái:

– cha mẹ, con chưa thành niên. Một người có năng lực dân sự có quyền yêu cầu người đăng ký hộ tịch xác định con hoặc cha của họ mà không cần đánh nhau.

– Cha, mẹ, con, theo luật, luật dân sự có quyền yêu cầu tòa án tìm ra con của họ trong trường hợp kiện tụng.

– Những người, tổ chức và tổ chức sau đây, theo quy định của Luật tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu tòa án xác định trẻ em vị thành niên và cha mẹ của trẻ em trưởng thành bị mất năng lực hành vi dân sự, là trẻ vị thành niên hoặc mất các vụ kiện dân sự trong vụ kiện dân sự Người cha hoặc người mẹ có khả năng xác định con cái: cha mẹ, con cái, người giám hộ, cơ quan quản lý gia đình quốc gia, cơ quan quản lý trẻ em quốc gia, liên đoàn phụ nữ — tuân thủ các quy tắc được trích dẫn, bạn không có quyền khởi kiện để xác định lại cha bạn và Mối quan hệ cha con giữa các em trai. Mặt khác, bạn không thể tước đi quyền thừa kế nhỏ nhất của bạn, bởi vì theo Điều 88 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, đứa trẻ được sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc được sinh ra bởi người phụ nữ mang thai trong thời kỳ hôn nhân. Là con chung của vợ chồng.

Theo luật, anh trai bạn được coi là con chung của bố mẹ bạn và thuộc quyền thừa kế đầu tiên được cha bạn thừa kế sau khi ông qua đời. Cha của bạn không có ý chí và việc phân chia tài sản của ông được quy định bởi pháp luật.

Luật sư, Maître Phạm Thanh Bình Văn phòng Luật sư, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *