Làm thế nào để khởi kiện

Trả lời: Theo quy tắc tố tụng giải quyết vụ án dân sự, nếu người bị truy tố bị khởi kiện, người khởi kiện phải nộp đơn kiện lên tòa án và đính kèm tài liệu hỗ trợ. Nội dung về phiên tòa. Ví dụ, một vụ kiện để thu hồi nợ phải kèm theo yêu cầu đòi nợ, trả nợ và trả lãi … Tòa án có thẩm quyền là tòa án người dân ở khu vực nơi bị đơn sống, hoặc tòa án nhân dân tỉnh và thành phố (nếu có người nước ngoài). Sau khi xem xét yêu cầu, tòa án đã thông báo cho người yêu cầu trả trước các khoản phí pháp lý và chấp nhận vụ kiện. Kể từ ngày kháng cáo được chấp nhận, thời hạn đưa vụ án ra công lý là tối đa sáu tháng.

Fan Wen Khánhping, luật sư của Văn phòng luật sư Honghe, số 8 Đinh Engang, thành phố Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *