Người vay có gây tai nạn giao thông không, tôi có phải bồi thường không?

Xin lỗi, tôi có nên cùng chịu trách nhiệm bồi thường không? -Consultantant Vì bạn có một khoản vay mua ô tô, bạn và bạn của bạn đã đạt được thỏa thuận cho vay, bởi vì theo Điều 494 của Bộ luật Dân sự 2015, thỏa thuận thế chấp là một thỏa thuận giữa hai bên. Khi bạn ký hợp đồng vay mua ô tô, bạn sẽ đưa cho bạn bè để sở hữu và sử dụng nó.

Ô tô là một trong những nguồn nguy hiểm nhất của xe cơ giới. Theo Điều 601, Khoản 1 của Bộ luật Dân sự.

— Theo Điều 601, Khoản 2, Bộ luật Dân sự 2015, chủ sở hữu của một nguồn nguy hiểm cực đoan phải bồi thường cho sự nguy hiểm cực độ của thiệt hại do nguồn đó gây ra. Nếu chủ sở hữu đã chuyển chiếc xe cho người khác sở hữu và sử dụng nó, người đó phải sửa chữa thiệt hại trừ khi có thỏa thuận khác.

Bạn giao chiếc xe cho một người khác đã được giao quyền sử dụng và giành được chiếc xe của anh ta cho việc này. Vì những quyền này, chủ xe không chịu trách nhiệm bồi thường cho người bạn gây ra tai nạn. —, trừ khi bạn chấp nhận trách nhiệm bồi thường của trường trước khi mượn xe. Thiệt hại (trong thực tế khả năng này hiếm khi xảy ra), nếu không, bạn của bạn sẽ chịu trách nhiệm về thiệt hại gây ra.

Luật sư, Maître Phạm Thanh Bình Văn phòng Luật sư, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *