Tôi có thể chia đất cho chồng tôi khi ly hôn không?

Chúng tôi đồng ý ly hôn và chăm sóc con, nhưng có vấn đề với tài sản. Tôi đề nghị chia hết đất, nhà, xe, tiết kiệm … làm hai.

Nhưng anh không đồng ý, nghĩ rằng mảnh đất nơi hai vợ chồng sống là tài sản của cha anh. Nó không nên được tách ra. Tôi nghĩ rằng tôi có lợi thế là cải tạo và xây dựng nhà trên mảnh đất này, vì vậy tôi phải tách ra.

Nếu ly hôn, tôi muốn hỏi về đất đai và tài sản ở trên?

Luật sư riêng – Theo Điều 33, khoản 1, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014: Tài sản chung của vợ hoặc chồng bao gồm tài sản do vợ hoặc chồng tạo ra, thu nhập từ công việc, sản xuất, hoạt động kinh doanh, thu nhập, thu nhập từ tài sản riêng và hôn nhân Thu nhập hợp pháp khác trong kỳ, trừ trường hợp tài sản chung của vợ chồng. — Khi vợ hoặc chồng sống chung, quyền sử dụng đất của vợ hoặc chồng có được tài sản của vợ hoặc chồng, trừ khi vợ hoặc chồng được trao hoặc trao thông qua một giao dịch tài sản riêng, vợ hoặc chồng được thừa kế.

Điều 59 của “Luật hôn nhân và gia đình”, Nguyên tắc giải quyết tài sản Năm 2014, ly hôn cũng quy định các cặp vợ chồng: các cặp vợ chồng có quyền lựa chọn phương thức áp dụng hàng hóa theo luật pháp hoặc các quy định pháp luật đã thỏa thuận. Nếu hệ thống tài sản của vợ và chồng được lựa chọn theo pháp luật, trước tiên các quy định về tài sản phải được các bên chấp thuận, nếu không có thỏa thuận, tòa sẽ đưa ra phán quyết theo các quy định có liên quan theo yêu cầu của vợ hoặc chồng hoặc vợ.

Nếu hệ thống tài sản của vợ và chồng được chọn theo thỏa thuận, tài sản sẽ phải ly hôn theo thỏa thuận này và nếu thỏa thuận không rõ ràng, luật tương ứng sẽ được áp dụng.

Tài sản chung của vợ và chồng được chia thành hai, nhưng các yếu tố sau được xem xét: tình hình gia đình của người phối ngẫu; nỗ lực của người phối ngẫu để tạo ra, duy trì và phát triển tài sản chung;

Nếu tài sản chung của vợ hoặc chồng không thể chia thành các giá trị, thì nó được chia thành các đối tượng thực sự, bên nhận tài sản có được giá trị lớn hơn bên mà họ xứng đáng và phải trả tiền chênh lệch cho bên kia. Tài sản cá nhân của vợ hoặc chồng là tài sản của người vợ sau, trừ khi tài sản riêng đã được hợp nhất thành tài sản thông thường theo quy định của Luật này.

Vẫn theo Điều 62, khoản 1, Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 về đất của vợ chồng tại thời điểm ly hôn. Phân chia quyền sử dụng: Quyền sử dụng đất là tài sản của bên này hay bên kia và việc ly hôn thuộc về phần này. Do đó, theo các quy định trên, nếu quyền sử dụng đất được thiết lập trước khi kết hôn, hoặc nếu chồng bạn được trao hoặc thừa kế riêng, tài sản cá nhân của anh ta sẽ không được chia trong khi ly hôn. Tuy nhiên, nếu bạn có lý do để chứng minh rằng bố mẹ bạn để lại quyền sử dụng đất cho bạn và vợ / chồng bạn trong thời kỳ hôn nhân thì đó là tài sản chung và sẽ được chia theo luật. – Vợ / chồng của bạn sẽ là tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, do đó, khi ly hôn theo pháp luật, tài sản chung của vợ chồng sẽ được tách ra bằng vật thật. . Nếu không, ngoài giá trị, bên nhận tài sản sẽ phải trả tiền chênh lệch cho bên kia.

Luật sư, Văn phòng luật sư Pingbaoyugao, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *