Người lái xe sẽ bị tịch thu hoàn toàn khỏi xe mà không có bất kỳ thất bại?

Cố vấn pháp lý – Nếu bạn mắc các lỗi sau trong giao thông đường bộ và đường sắt, tài xế sẽ bị tịch thu (không hoàn lại tiền).

1. Xe máy, mô tô (kể cả xe máy điện), người lái xe tương tự xe máy và phương tiện lặp lại hoặc lặp lại các cuộc tấn công tương tự như xe máy:

– Mở tay ra, điều khiển phương tiện bằng chân, ngồi bên hông xe, nằm trên yên xe, thay đổi người lái khi xe đang lái, quay đầu để điều khiển phương tiện hoặc bịt mắt để điều khiển phương tiện .

– Lái xe chở hàng hoặc xe đu trên đường nội bộ bên ngoài khu vực đô thị.

– Đối với xe hai bánh, xe chỉ lái một bánh, đi trên xe hai bánh hoặc ba bánh .– Hai hoặc nhiều hơn Hai nhóm xe đang lái xe vượt quá giới hạn tốc độ quy định .

– (Theo Điều 6, khoản 10, điểm c, Nghị định số 100/2019 / ND-CP)

2. Có hành vi phạm tội hoặc liên tục phạm tội Người điều khiển xe đạp hành vi, xe đạp cơ giới (bao gồm cả xe đạp điện) và các phương tiện cơ bản khác:

– Xe leo hoặc đu, tiếp tục đi trên đường.

– Sử dụng xe đạp và xe máy để lăn trên các bánh xe; (Điều 5, Điều 8) Đi xe đạp hai bánh.

3. Người điều khiển ô tô (bao gồm rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc) và các phương tiện tương tự phải làm như sau (trừ ô tô có 10 chỗ ngồi) trở lên và các hoạt động vận chuyển hành khách phải tuân theo các điều kiện thương mại đã đăng ký, Tuy nhiên, không quá 20 năm kể từ năm sản xuất, sau đó sử dụng một chiếc xe có ít hơn 10 chỗ để vận chuyển hành khách):

– Xe điều khiển các mặt hàng lỗi thời để vận chuyển (đối với các phương tiện có thời gian sử dụng cụ thể) .- Vi phạm Quy định giao thông lái xe sản xuất hoặc lắp ráp (bao gồm tất cả các xe nông nghiệp bị đình chỉ giao thông) .

(điểm d, Điều 6, Điều 16)

4. Trong các cơ quan chức năng chưa đăng ký hoặc chưa đăng ký Trong trường hợp xe không được cấp phép không tuân thủ các yêu cầu sau đây, người điều khiển phương tiện (bao gồm rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc) và người điều khiển phương tiện tương tự phải làm như sau: số động cơ hoặc số động cơ của xe số khung hoặc không có bằng chứng Nguồn xe (không có tài liệu), tài liệu chuyển quyền sở hữu xe hoặc tài liệu pháp lý, đã bị xóa trong trường hợp tài liệu nguồn xe (bao gồm rơ moóc và sơ mi rơ moóc): — Lái xe không có giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định hoặc sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe đã hết hạn (Bao gồm rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

– Sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận, đệm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do người không có thẩm quyền thải ra hoặc xóa, sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe (bao gồm rơ moóc và sơ mi rơ moóc) không khớp với khung gầm xe và số động cơ.

(điểm d, Điều 6, Điều 16)

5. Người điều khiển xe máy hoặc mô tô (bao gồm cả xe máy điện), xe giống như xe máy và xe giống như xe máy Xe để điều khiển xe sản xuất hoặc lắp ráp vi phạm luật giao thông.

(điểm d, Điều 17, đoạn 4) .

6. Người điều khiển xe máy, mô tô (kể cả xe máy điện), xe giống như xe máy và xe giống như xe máy, nếu họ không có giấy chứng nhận đăng ký hoặc sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe không được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền, phải thực hiện những điều sau đây Hành động: Không chứng minh số khung của xe nguyên bản hoặc số động cơ chính xác hoặc đã bị xóa (không có tài liệu hoặc giấy chứng nhận chuyển nhượng quyền) chủ xe hoặc tài liệu pháp lý, tài liệu):

– lái xe mà không có giấy chứng nhận đăng ký xe Người, hoặc sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe hết hạn.

– Sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe đã bị xóa, sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe khác với số khung hoặc số động cơ hoặc không được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.

(điểm d, Điều 4, Điều 17)

7. Người điều khiển máy kéo (bao gồm cả xe kéo), xe đặc biệt được sản xuất, lắp ráp hoặc tân trang đặc biệt là vi phạm quy định giao thông. (Điều 19, khoản 3, điểm a) -8. Đối với máy kéo (bao gồm rơ moóc), người điều khiển phương tiện đặc biệt phải thực hiện các hành động sau đây mà không cần cấp giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe không được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền, hoặc với khung hoặc số động cơ không chính xác hoặc bị thiếu (bao gồm cả rơ moóc) ) Không có bằng chứng về nguồn gốc của xe (không có tài liệu, chứng từ hoặc quyền sở hữu xe, tài liệu nguồn hợp pháp của xe):

– lái xe chứng nhận đăng ký xe (bao gồm cả xe kéo) mà không có giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc sử dụng xe hết hạn; – — Sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận, con dấu kiểm địnhAn toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không được cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc xóa, sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe không khớp với số khung và số động cơ của xe (bao gồm cả rơ moóc).

(Mục 3, Mục 19) .

9. Tổ chức vận chuyển chuyên nghiệp và dịch vụ hỗ trợ vận chuyển sử dụng các phương thức vận chuyển bền và chất lượng, không đáp ứng các yêu cầu của hình thức kinh doanh đã đăng ký (xe ô tô từ 10 chỗ trở lên ngoại trừ). Điều hành một doanh nghiệp vận tải hành khách có thời gian phục vụ vượt quá các điều kiện kinh doanh được quy định trong hình thức kinh doanh đã đăng ký nhưng không quá 20 năm kể từ ngày sản xuất và chỉ có ít hơn 10 chỗ ngồi trong một công ty vận tải hành khách. ) Điều 28, đoạn 10, điểm d).

10. Chủ sở hữu xe máy, mô tô và xe máy tương tự, ô tô, máy kéo, xe đặc biệt, v.v … đã bị cắt, hàn hoặc khắc lại bằng khung và số động cơ; đã bị cắt, hàn hoặc tái tạo vi phạm quy định giao thông Vận chuyển phương tiện đục lỗ có khung hoặc số động cơ. Chủ sở hữu phương tiện, máy kéo, xe chuyên dùng và các phương tiện tương tự sẽ được sử dụng để vận chuyển sau ngày hết hạn của xe.

(Điểm b, Điều 14, Mục 30).

12. Chủ sở hữu ô tô, máy kéo, xe chuyên dùng, v.v., chuyển đổi những chiếc xe khác thành xe khách.

(điểm b, Điều 14, Điều 30).

13. Chủ sở hữu xe máy, mô tô và phương tiện tương tự xe máy, ô tô, máy kéo, xe đặc biệt, v.v … Nếu không có giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc giấy chứng nhận đăng ký xe không được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền, phải thực hiện những điều sau đây Hành động: Không tương ứng với số khung và số động cơ của xe hoặc đã bị xóa (bao gồm cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc), nhưng không thể chứng minh nguồn gốc của xe. Xe cộ (không có giấy tờ, chứng từ chuyển quyền sở hữu phương tiện hoặc tài liệu, phương tiện):

– Đặt xe không có giấy chứng nhận đăng ký hoặc đã hết hạn sử dụng, hãy mang theo giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời để vượt quá thời gian, tuyến đường hoặc phạm vi quy định Giao thông.

– Mang theo xe có giấy chứng nhận đăng ký xe chưa được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc bị cấm đi, mang xe có giấy chứng nhận đăng ký xe ra đường, nhưng không khớp với số khung của xe.

– Đối với xe không có giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc xe hết hạn, hãy mang theo xe có giấy chứng nhận đăng ký tạm thời để tham gia giao thông vượt quá thời gian, tuyến đường và phạm vi quy định .

– mang theo xe có giấy chứng nhận đăng ký xe, kiểm tra con dấu, Bộ đệm an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường nhưng không được cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc xóa trong lưu thông xe, lái xe có giấy chứng nhận đăng ký xe nhưng không khớp với số khung xe (bao gồm rơ moóc và sơ mi rơ moóc) .

(c Điểm, Điều 14, Điều 30). – 14. Đạp xe, đạp xe, đua xe đạp, thi đua xe kéo (trừ cỏ và gia súc).

(Điểm a, Điều 4, Điều 34).

15. Xe đua, xe máy, mô tô hoặc xe máy bất hợp pháp. — (điểm b, Điều 34, đoạn 4).

16. Xe máy, mô tô, tương tự như xe máy Người điều khiển phương tiện giao thông và xe cơ giới, xe cơ giới và các phương tiện tương tự đã đăng ký buôn bán đặc biệt trong khu vực kinh tế và thương mại, và tái diễn hoặc vi phạm nhiều lần các khu kinh tế quốc tế tại biên giới:

– Sự vắng mặt của một tuyên bố vận tải đường bộ đề cập đến nhập khẩu tạm thời để tái xuất theo yêu cầu.

Không có nhãn hiệu theo quy định hoặc huy hiệu đã hết hạn nhưng đã hết hạn hoặc không được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.

(Điều 36, đoạn 3 b).

17. Mang theo xe tự trị Lái xe trên đường sắt .

(Điều 58 Đoạn 1) .

Ông Fan Wenhuan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *