Nếu người mua xe gây ra tai nạn, tôi có phải bồi thường không?

Tôi có thể hỏi tôi có chịu trách nhiệm bồi thường không?

Tư vấn

Vì khoản vay mua ô tô, bạn và bạn của bạn đã hình thành hợp đồng cho vay, vì theo Bộ luật Dân sự 494 2015, thỏa thuận thế chấp là một thỏa thuận giữa hai bên. Khi bạn ký hợp đồng vay mua ô tô, nó sẽ được trao cho bạn bè của bạn để sở hữu và sử dụng.

Ô tô là một trong những nguồn nguy hiểm nhất của xe cơ giới. Theo Điều 601, Khoản 1 của Bộ luật Dân sự – Theo Điều 601, Khoản 2, Bộ luật Dân sự 2015, chủ sở hữu của một nguồn cực kỳ nguy hiểm phải bồi thường cho sự nguy hiểm cực kỳ của thiệt hại do nguồn gây ra. Nếu chủ sở hữu đã chuyển chiếc xe cho người khác sở hữu và sử dụng nó, người đó phải sửa chữa thiệt hại trừ khi có thỏa thuận khác.

Bạn giao chiếc xe cho một người khác đã được giao quyền sử dụng và giành được chiếc xe của anh ta cho việc này. Vì những quyền này, người bạn gây ra tai nạn, chủ xe không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại .

– Trừ khi bạn được nhà trường chấp nhận trước khi bạn mượn xe, xe sẽ chịu trách nhiệm bồi thường. Thiệt hại (trong thực tế khả năng này hiếm khi xảy ra), nếu không, bạn của bạn sẽ chịu trách nhiệm về thiệt hại gây ra.

Luật sư, Văn phòng Luật sư Phạm Bảo Bình, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *