Ngành nào sẽ bị cấm vào năm 2021?

Lời khuyên dành cho luật sư:

Theo quy định tại Điều 6 của Luật Đầu tư năm 2020, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, 8 trường hợp đầu tư thương mại sau đây đều bị cấm. Luật.

2. Việc buôn bán hóa chất và khoáng chất quy định trong Phụ lục II của luật. 3. Buôn bán mẫu vật động vật được liệt kê trong Phụ lục I của “Công ước thương mại quốc tế”, động vật hoang dã phát triển tự nhiên trong môi trường hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng Trong số các loài động vật và thực vật, theo quy định của Phụ lục III của pháp luật, mẫu vật thuộc loại thực vật rừng, động vật và động vật thủy sinh đầu tiên bị đe dọa bởi các mối đe dọa tự nhiên hiếm hoặc hiếm đến tuyệt chủng.

4. Kinh doanh mại dâm

5. Bán người, tổ chức, xác chết, nội tạng người, thai nhi.

6. Hoạt động thương mại liên quan đến sinh sản vô tính của con người. — – 7. Giao dịch pháo nổ. – 8. Thu thập dịch vụ cho thuê nợ — — Về mặt phân tích, thử nghiệm, nghiên cứu khoa học, sản xuất dược phẩm và y tế, điều tra tội phạm, bảo vệ an ninh quốc phòng, việc sản xuất và sử dụng các sản phẩm được đề cập trong các tình huống 1, 2 và 3 nêu trên đều tuân thủ các quy định của chính phủ. -Vì vậy, so với các quy định hiện hành, Luật Đầu tư 2020 bổ sung hai trường hợp hoạt động bị cấm. Đầu tư kinh doanh là một doanh nghiệp của pháo và một dịch vụ thu nợ.

Luật mới cũng quy định rõ ràng nghiêm cấm các hoạt động đầu tư thương mại liên quan đến con người (nghĩa là cấm mua bán cơ thể người và cơ thể người). – “Luật đầu tư năm 2020” sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 và sẽ thay thế “Luật đầu tư năm 2014” .

Chủ tịch Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh Phạm Thanh Hữu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *