Tôi có phải xin giấy phép xây nhà ở nông thôn không?

Lời khuyên dành cho luật sư – Theo quy định tại Điều 89, khoản 2, Luật Xây dựng 2014, nếu xây dựng nhà độc lập ở nông thôn, nhưng nhà độc lập được xây dựng trong khu bảo tồn thiên nhiên và khu vực lịch sử, thì về mặt văn hóa không phải chịu giấy phép xây dựng Những hạn chế.

Tuy nhiên, theo luật xây dựng sửa đổi năm 2020 (có hiệu lực từ 1/1/2021), bạn phải xin giấy phép xây dựng để xây dựng một ngôi nhà độc lập từ 7 tầng trở lên ở khu vực nông thôn .

Đồng thời, theo năm 2020 Mục 30 của Điều 1 của Luật Xây dựng khu vực được sửa đổi năm 2015, giấy phép xây dựng có thể được miễn trong các trường hợp sau: –1. Công trình bí mật nhà nước, xây dựng khẩn cấp .. 2. Các dự án trong khuôn khổ các dự án được đầu tư công được tài trợ bởi Thủ tướng và các tổ chức chính trị Trưởng ban tổ chức trung ương, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao của Tòa án nhân dân, Văn phòng kiểm toán quốc gia, Văn phòng Tổng thống, Văn phòng Quốc hội, Bộ, Bộ Chính phủ, Tổ chức Chính phủ, Tổ chức Trung ương và Chính trị của Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban Nhân dân Người dân các cấp chủ tịch quyết định đầu tư xây dựng. 3. Công trình xây dựng tạm thời.

4. Theo yêu cầu quản lý xây dựng theo quy định của các cơ quan công quyền có liên quan, việc sửa chữa, tân trang công trình nội bộ sẽ không được thực hiện ở khu vực đô thị không sát đường; nội dung sửa chữa hoặc tân trang sẽ không thay đổi việc sử dụng Chức năng sẽ không ảnh hưởng đến sự an toàn của kết cấu chịu lực của dự án, theo kế hoạch xây dựng được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền có liên quan, yêu cầu an toàn cháy nổ, nổ và bảo vệ môi trường.

5. Công trình quảng cáo không phải tuân theo giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Quảng cáo, hoạt động của cơ sở hạ tầng công nghệ viễn thông thụ động tuân thủ các quy định của chính phủ.

6. Các dự án xây dựng ở hai hoặc nhiều đơn vị hành chính cấp tỉnh đã được Bộ Nội vụ phê duyệt theo kế hoạch xây dựng hoặc công nghệ hoặc kế hoạch đặc biệt để xây dựng dọc theo tuyến ngoài đô thị. Nước được chấp thuận.

7. Một khi thiết kế cơ bản đủ điều kiện phê duyệt thiết kế kiến ​​trúc và đáp ứng các điều kiện giấy phép xây dựng, cơ quan xây dựng chuyên nghiệp sẽ thông báo cho công trình xây dựng kết quả đánh giá thiết kế xây dựng. Thi công theo đúng quy định.

8. Một ngôi nhà độc lập có dưới 7 tầng là một dự án đầu tư xây dựng trung tâm thành phố và dự án đầu tư xây dựng nhà. Kế hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là một tổ chức công cộng. — 9. Dự án xây dựng bốn cấp, nhà độc lập có dưới bảy tầng ở nông thôn, khu vực không có quy hoạch đô thị, kế hoạch xây dựng cho các khu chức năng hoặc kế hoạch xây dựng chi tiết cho xây dựng nông thôn đã được phê duyệt bởi các cơ quan công cộng có liên quan; Các dự án, nhà ở riêng lẻ tại các đảo ở khu vực miền núi và khu vực không có quy hoạch thị trấn và xây dựng khu chức năng, ngoài các tòa nhà và nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong các khu bảo tồn, còn có các di tích lịch sử và văn hóa.

Bạn đã nhận thấy rằng các nhà đầu tư trong các dự án được quy định trong Mục 2, 6, 7, 8 và 9 ở trên, ngoại trừ các cá nhân, ngoại trừ các ngôi nhà được quy định trong Mục 9 ở trên, phải bắt đầu xây dựng và thiết kế xây dựng theo quy định. Thông báo của tài liệu được gửi đến cơ quan quản lý chịu trách nhiệm xây dựng. Phan Thanh Hữu, luật sư của Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *