Tôi có bị nhiễm AIDS không?

Trả lời:

Vì kết quả của hơn 10 xét nghiệm (cách nhau 3 đến 4 tháng) đều âm tính, ngay cả khi cô gái bị nhiễm HIV, bạn sẽ không bị nhiễm HIV. Xét nghiệm âm tính có nghĩa là không có kháng thể chống lại HIV được phát hiện trong máu của người thử nghiệm. Thời kỳ cửa sổ là một thuật ngữ chỉ thời gian một người bị nhiễm HIV nhưng cơ thể không sản xuất đủ kháng thể chống HIV. Các xét nghiệm được thực hiện trong giai đoạn này sẽ cho kết quả âm tính. Thời gian chỉ kéo dài trung bình 6 đến 16 tuần. Do đó, nếu bạn đã bị nhiễm HIV kể từ khi quan hệ tình dục hai năm trước, xét nghiệm HIV cuối cùng sẽ không âm tính. Đây chỉ là một sự trùng hợp.

Nhân viên Tiến sĩ Trần Thịnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *