Tôi có phải xin giấy phép xây nhà ở nông thôn không?

Lời khuyên dành cho Luật sư – Theo Điều 89, khoản 2 của Luật Xây dựng 2014, nếu một ngôi nhà riêng biệt được xây dựng ở khu vực nông thôn, ngoại trừ một ngôi nhà riêng biệt được xây dựng trong khu bảo tồn thiên nhiên, khu vực lịch sử không bị ảnh hưởng bởi văn hóa. Tuy nhiên, theo Luật Xây dựng năm 2020 sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, xây dựng một ngôi nhà duy nhất ở khu vực nông thôn có 7 tầng trở lên cần phải có giấy phép xây dựng.

Đồng thời, theo Điều 1 Khoản 30 của “Luật xây dựng” sửa đổi năm 2020, giấy phép xây dựng có thể được miễn trong các tình huống sau: -1. Công việc bí mật nhà nước, xây dựng khẩn cấp .. 2. Khung dự án được tài trợ bởi đầu tư công Dự án nội bộ gồm có thủ tướng, người đứng đầu tổ chức chính trị trung ương, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao của Tòa án nhân dân, Văn phòng kiểm toán quốc gia, Văn phòng Tổng thống đầu tư, Tổng cục Quốc hội, các bộ, cơ quan chính phủ, chính phủ Các tổ chức và các tổ chức chính trị – xã hội, người dân Chủ tịch ủy ban và người dân các cấp quyết định đầu tư vào xây dựng. 3. Công trình xây dựng tạm thời.

4. Theo yêu cầu quản lý xây dựng theo quy định của các cơ quan công quyền có liên quan, việc sửa chữa, tân trang công trình nội bộ sẽ không được thực hiện ở khu vực đô thị không sát đường; nội dung sửa chữa hoặc tân trang sẽ không thay đổi việc sử dụng Chức năng sẽ không ảnh hưởng đến sự an toàn của kết cấu chịu lực của dự án, theo kế hoạch xây dựng được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền có liên quan, yêu cầu an toàn cháy nổ, nổ và bảo vệ môi trường.

5. Công trình quảng cáo không phải tuân theo giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Quảng cáo, hoạt động của cơ sở hạ tầng công nghệ viễn thông thụ động tuân thủ các quy định của chính phủ.

6. Các dự án xây dựng ở hai hoặc nhiều đơn vị hành chính cấp tỉnh đã được Bộ Nội vụ phê duyệt theo kế hoạch xây dựng hoặc công nghệ hoặc kế hoạch đặc biệt để xây dựng dọc theo tuyến ngoài đô thị. Nước được chấp thuận.

7. Một khi thiết kế cơ bản đủ điều kiện phê duyệt thiết kế kiến ​​trúc và đáp ứng các điều kiện giấy phép xây dựng, cơ quan xây dựng chuyên nghiệp sẽ thông báo cho công trình xây dựng kết quả đánh giá thiết kế xây dựng. Xây dựng theo đúng quy định.

8. Nhà ở một gia đình có dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng trung tâm đô thị và dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Kế hoạch chi tiết là 1/500 được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền quốc gia. — 9. Dự án xây dựng bốn cấp, nhà độc lập có dưới bảy tầng ở nông thôn, khu vực không có quy hoạch đô thị, kế hoạch xây dựng cho các khu chức năng hoặc kế hoạch xây dựng chi tiết cho xây dựng nông thôn đều đã được các cơ quan công quyền có liên quan phê duyệt; Kỹ thuật kiến ​​trúc, nhà ở riêng lẻ tại các đảo ở khu vực miền núi và khu vực không có quy hoạch thị trấn và xây dựng khu chức năng, ngoài các tòa nhà và nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong các khu bảo tồn, còn có các di tích lịch sử và văn hóa.

Bạn đã nhận thấy rằng các nhà đầu tư trong các dự án được quy định trong Mục 2, 6, 7, 8 và 9 ở trên, ngoại trừ các cá nhân, ngoại trừ các ngôi nhà được quy định trong Mục 9 ở trên, phải bắt đầu xây dựng và thiết kế xây dựng theo quy định. Thông báo của tài liệu được gửi đến cơ quan quản lý chịu trách nhiệm xây dựng. Phan Thanh Hữu, luật sư của Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *