Người phối ngẫu có quyền chọn quốc tịch của con cái họ không?

Xin lỗi, tôi có thể chọn quốc tịch Việt Nam cho con tôi và đăng ký hai quốc tịch cho con tôi không? Lúc sinh đăng ký, tôi muốn đặt tên đệm là Rachel Uyên, tên chính là Phương, được không?

Luật sư:

Theo Điều 16 Khoản 2 của “Luật quốc tịch Việt Nam 2008”: “Nếu có thỏa thuận bằng văn bản, đứa trẻ sinh ra từ cha mẹ là công dân Việt Nam và người kia là người nước ngoài với người Việt Nam Danh tính của cha mẹ tại thời điểm đăng ký khai sinh của đứa trẻ có quốc tịch. Nếu đứa trẻ được sinh ra ở Việt Nam và cha mẹ không đồng ý chọn quốc tịch của đứa trẻ, đứa trẻ sẽ có quốc tịch Việt Nam. “. Vì vậy, trong trường hợp của tôi, nếu bạn và Chồng bạn đồng ý bằng văn bản để chọn quốc tịch của em bé có quốc tịch Việt Nam tại thời điểm đăng ký khai sinh, em bé sẽ mang quốc tịch Việt Nam. Điều 4 của Luật Quốc tịch Việt Nam quy định Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có quốc tịch Việt Nam. Do đó, nếu chỉ có gia đình mới được phép đăng ký quốc tịch Việt Nam cho em bé khi đăng ký khai sinh. Để có được quốc tịch khác, nó phụ thuộc vào luật pháp của quốc gia nơi bạn muốn đăng ký.

Theo Điều 26 của Bộ luật Dân sự năm 2015, họ của cá nhân nên được xác định là tên sinh học được cha hoặc mẹ ruột đồng ý. Nếu không có thỏa thuận, họ được xác định theo phong tục. Nếu chưa xác định được danh tính của cha đẻ, họ của họ con được xác định bởi họ của họ.

Công dân Việt Nam Tên phải được thể hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt quốc gia khác, tên không có số bắt đầu bằng một chữ cái .

– Do đó, họ tên bé có thể theo họ và không bắt buộc bằng tiếng Việt Vì vậy, bạn nên đặt tên cho con của mình là Rachel Uyên Phương, vì tên con của con đáp ứng các điều kiện trong tiếng Việt và không vi phạm quyền của bất kỳ ai hay vi phạm luật dân sự.

Trong trường hợp của bạn, việc đăng ký khai sinh của con bạn nên được thực hiện dưới sự ủy quyền của ủy ban nhân dân của khu vực bạn sống ở Việt Nam. Nếu bạn đã chuẩn bị một đơn xin hoàn thành đăng ký khai sinh nhưng nó không được chấp thuận, bạn có thể khiếu nại với chủ tịch ủy ban nhân dân của khu vực nơi con bạn sinh ra.

Luật sư Bảo Ngọc, Công ty luật Phạm Thanh Bình, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *