Có lỗi gì xảy ra và tài xế sẽ tịch thu xe vĩnh viễn?

Tư vấn pháp lý – Nếu bạn phạm các lỗi sau đây trong giao thông đường bộ và đường sắt, tài xế sẽ bị tịch thu vĩnh viễn (không bị sa thải).

1. Xe máy, xe máy (kể cả xe máy điện), người lái xe tương tự như xe máy và xe máy và xe máy tương tự như xe vi phạm nhiều lần hoặc lặp đi lặp lại:

– phương tiện lái xe Khi lái xe, buông tay, điều khiển phương tiện bằng chân, ngồi bên hông xe, nằm trên yên khi lái xe, thay đổi người lái khi xe đang chạy, quay lại điều khiển phương tiện hoặc bịt mắt xe.

– Lái xe hoặc đường quanh co trong và ngoài thành phố.

– Xe hai bánh sử dụng xe một bánh, xe ba bánh có bánh xe lăn hai bánh .

– Hai hoặc nhiều xe đi theo nhóm vượt quá giới hạn tốc độ quy định .– – (Theo Nghị định số 100/2019 / ND-CP Điều 6, Đoạn 10 c)

2. Lái xe đạp, xe máy (bao gồm cả xe đạp điện) hoặc các phương tiện cơ bản khác đã phạm tội hoặc vi phạm nhiều lần Thư ký: Đuổi nhau trên đường.

– Đi xe đạp và xe máy trên bánh xe, đi xe đạp trên hai bánh xe.

(Điều 8 Đoạn 5)

3. Người điều khiển xe ô tô (bao gồm rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc) và các phương tiện tương tự phải làm như sau (trừ ô tô số 10 hoặc 10) và nhiều chỗ ngồi hơn , Hoạt động vận tải hành khách hạn chế sử dụng các điều kiện thương mại ngoài đăng ký, nhưng không quá 20 năm kể từ năm sản xuất, sử dụng ô tô dưới 10 chỗ để vận chuyển hành khách):

– Lái xe lỗi thời khi lái xe (đối với những người có Sử dụng phương tiện điều tiết thời gian) .

– Xe điều khiển được sản xuất hoặc lắp ráp vi phạm quy định giao thông (bao gồm tất cả các phương tiện nông nghiệp bị đình chỉ giao thông) .

(điểm d, Điều 6, Điều 16) – — 4. Nếu không có đăng ký xe hoặc đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, người lái xe ô tô (bao gồm rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc) và các phương tiện tương tự nên thực hiện các bước sau. Số khung hoặc động cơ không thể chứng minh nguồn gốc của xe (không có tài liệu ), giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe hoặc tài liệu pháp lý, xe có giấy tờ gốc hoặc xe bị xóa (bao gồm rơ moóc và sơ mi rơ moóc):

– Lái xe không có giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe đã hết hạn ( (Bao gồm rơ moóc và sơ mi rơ moóc) – sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe chưa được cấp, giấy chứng nhận, giấy chứng nhận từ các cơ quan có liên quan hoặc tem an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe không khớp với khung xe và số động cơ (bao gồm rơ moóc và sơ mi rơ moóc) ).

(Điểm d, Điều 16, Đoạn 6) -5. Xe máy, người điều khiển xe máy (kể cả xe máy điện), phương tiện tương tự như xe máy và xe máy Để điều khiển xe máy được sản xuất và lắp ráp vi phạm luật giao thông .

(điểm d, Điều 17, đoạn 4) .

6. Người điều khiển xe máy, xe máy (kể cả điện Xe máy), phương tiện tương tự xe máy và phương tiện tương tự xe máy, không có giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe không được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền, phải thực hiện các hành động sau: số khung hoặc số động cơ, hoặc Xóa mà không có giấy chứng nhận xuất xứ của chiếc xe (không có giấy tờ hoặc giấy chứng nhận chuyển nhượng quyền), sở hữu một chiếc xe hoặc tài liệu pháp lý, tài liệu):

– lái xe mà không có giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe hết hạn. -Sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe đã bị xóa, sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe có số khung hoặc số động cơ không được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.

(Điều 17, đoạn 4, điểm d)

7. Vận hành máy kéo (bao gồm cả xe kéo), xe đặc biệt được sản xuất, lắp ráp hoặc đại tu vi phạm luật giao thông.

(Điều 19 Điều 3, điểm a) –8. Nếu bạn không có giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, số khung, số động cơ không chính xác hoặc bị xóa (bao gồm cả rơ moóc), người điều khiển máy kéo (bao gồm rơ moóc) và xe đặc biệt sẽ thực hiện các hành động sau 🙂 Và không có bằng chứng về nguồn gốc của chiếc xe (không có tài liệu, tài liệu hoặc tài liệu chuyển quyền sở hữu xe, tài liệu nguồn hợp pháp của chiếc xe):

– Lái xe không có giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe đã hết hạn (bao gồm cả rơ moóc); – Sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận, con dấu kiểm địnhAn toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc thu hồi, sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe không phù hợp với số khung và số động cơ của xe (bao gồm cả xe kéo).

(Điểm d, Điều 19, khoản 3).

9. Các công ty vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận chuyển. Những người sử dụng các công cụ vận chuyển bền chất lượng cao không phải đáp ứng các điều kiện của hình thức đăng ký kinh doanh (trừ xe có hơn 10 chỗ ngồi). Doanh nghiệp vận tải hành khách có thời gian hoạt động vượt quá các điều kiện kinh doanh theo quy định của hình thức kinh doanh đã đăng ký nhưng không quá 20 năm kể từ ngày sản xuất và có ít hơn 10 chỗ ngồi trong (công ty vận tải hành khách). – (Điều 28, đoạn 10, điểm d).

10. Chủ sở hữu xe máy, mô tô và xe máy tương tự, ô tô, máy kéo, xe đặc biệt và các phương tiện tương tự đã được cắt, hàn hoặc khắc lại với số khung và động cơ, mang theo xe cắt, hàn hoặc tân trang Xe, và số khung hoặc số động cơ của nó vi phạm luật giao thông.

(Điều 30, đoạn 14, điểm b).

11. Xe đặc biệt, xe đặc biệt có chủ sở hữu đã vượt quá thời hạn hiệu lực và các phương tiện tương tự chở xe.

(điểm 30 b, phần 14).

12. Chủ sở hữu ô tô, máy kéo, xe đặc biệt, v.v … đã chuyển đổi những chiếc xe khác thành xe khách

(Điều 30, đoạn b, mục b).

13. Chủ sở hữu xe máy, mô tô và xe máy tương tự, ô tô, máy kéo, xe chuyên dùng và phương tiện tương tự như ô tô phải ở trong Nếu không có giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc giấy chứng nhận đăng ký xe nhưng không được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền, các hành động sau đây sẽ được thực hiện: khớp với khung xe hoặc số động cơ hoặc đã bị xóa (bao gồm cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc), nhưng không thể chứng minh được nguồn gốc của xe , Tài liệu hoặc giấy tờ chuyển quyền sở hữu, chứng từ nguồn hợp pháp của xe):

cho xe không có giấy chứng nhận đăng ký hoặc hết thời hạn hiệu lực; mang xe có giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời để tham gia giao thông vượt quá thời gian, tuyến đường hoặc phạm vi quy định. Hoặc xóa khỏi giao thông, mang xe có giấy chứng nhận đăng ký xe ra đường thay vì không phù hợp với số khung của xe.

– Đối với xe không có giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc xe có xe hết hạn, xe có giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời tham gia giao thông vượt quá thời gian, tuyến đường và phạm vi quy định. An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe, nhưng không được cấp hoặc hủy bởi cơ quan chịu trách nhiệm về giao thông, lái xe có giấy chứng nhận đăng ký xe nhưng không phù hợp với số khung của xe (bao gồm rơ moóc và sơ mi rơ moóc) – (điểm 30 c, 14 Bài báo).

14. Xe đạp, xe đạp, cuộc thi xe đạp, cuộc thi xe kéo (trừ cỏ và gia súc) .

(điểm a, Điều 4, khoản 4, Điều 34).

15. Sử dụng trái phép xe đua, xe máy, mô tô hoặc xe máy điện. – (Điểm b, Điều 4, khoản 3, Điều 34).

16. Xe máy, mô tô, phương tiện tương tự xe máy và phương tiện tương tự xe máy, ô tô và phương tiện tương tự xe cơ giới Người điều khiển phương tiện đã đăng ký lưu thông thương mại đặc biệt trong khu vực kinh tế và thương mại và xuất hiện trở lại trong khu kinh tế ở biên giới quốc tế hoặc liên tục vi phạm các quy định:

– Không có tuyên bố rằng phương tiện giao thông đường bộ tạm thời được nhập khẩu để tái xuất theo quy định .— -Không có quy định hoặc không có dấu hiệu kiểm soát hoặc sở hữu nhưng đã hết hạn hoặc sử dụng các dấu hiệu không được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.

(Điểm b, khoản 3 Điều 36).

17. Mang theo các phương tiện chúng tôi thực hiện để lưu thông trên đường sắt.

(Điều 1, Điều 58).

Luật sư Fan Văn Xương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *