Ngành nào sẽ bị cấm vào năm 2021?

Khuyến nghị cho luật sư:

Theo Điều 6 của Luật Đầu tư năm 2020, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, 8 loại hình đầu tư công ty sau đây đều bị cấm. -1. 1. Luật thương mại ma túy được quy định trong Phụ lục I.

2. Thương mại hóa chất và khoáng sản được quy định trong Phụ lục II của luật.

3. Thực vật hoang dã và thiên nhiên được quy định trong Phụ lục I của Công ước Thương mại Quốc tế Theo các quy định trong Phụ lục III của luật, các mẫu vật thuộc loại thực vật rừng, động vật và động vật thủy sinh đang bị đe dọa bởi mối đe dọa tuyệt chủng hiếm hoặc hiếm gặp trong tự nhiên.

4. Kinh doanh mại dâm

5. Đại lý, tổ chức, xác chết, nội tạng người, thai nhi.

6. Hoạt động thương mại liên quan đến sinh sản vô tính của con người .

7. Kinh doanh pháo.

8. Cho thuê dịch vụ đòi nợ.

Trong phân tích, thử nghiệm, nghiên cứu khoa học, vệ sinh và y học Về sản xuất, điều tra hình sự, bảo vệ an ninh quốc phòng, việc sản xuất và sử dụng các sản phẩm được đề cập trong các trường hợp 1, 2 và 3 nêu trên đều tuân thủ các quy định của chính phủ.

Do đó, so với các quy định hiện hành, “Luật đầu tư năm 2020” Hai lệnh cấm hoạt động đã được thêm vào. Đầu tư thương mại là kinh doanh pháo và dịch vụ đòi nợ.

Luật mới cũng làm rõ và nghiêm cấm hơn các hoạt động đầu tư và thương mại liên quan đến con người (nghĩa là việc bán xác người và thai nhi đều bị cấm). )

Luật Đầu tư năm 2020 sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 và thay thế Luật Đầu tư 2014-Phạm Thanh Hữu, luật sư của Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *