Khi nào giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân được sử dụng?

Luật sư Pháp lý-Theo Nghị định 123/2015 / Điều 23 Khoản 2 của ND-CP, Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân được sử dụng để kết hôn với cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam, kết hôn tại một tổ chức nước ngoài đủ điều kiện hoặc cho các mục đích khác (ví dụ: nếu được bán Bất động sản, nếu còn độc thân, nó được thông qua, …).

Theo Nghị định số 126/2014 / Điều 28 của ND-CP, người yêu cầu giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân đã nộp một bộ tài liệu cho Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp. Tài liệu bao gồm:

– đưa ra tuyên bố về tình trạng hôn nhân theo mẫu quy định.

– Một bản sao của một trong những tài liệu chứng minh danh tính, chẳng hạn như chứng minh thư, hộ chiếu gia đình hoặc tài liệu hợp lệ. -Một bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người nộp đơn.

Nếu một công dân Việt Nam đã bị cơ quan có thẩm quyền nước ngoài ly hôn, bạn phải nộp một văn bản xác nhận sổ hộ tịch đã được trả ở nước ngoài theo luật pháp Việt Nam.

Trong vòng hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được các tài liệu và lệ phí đầy đủ và hợp lệ, ủy ban sẽ kiểm tra danh tính và tình trạng hôn nhân của người được yêu cầu để có giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân, một báo cáo bằng văn bản về kết quả kiểm tra và làm rõ để được tư vấn Câu hỏi đã được gửi đến Bộ Tư pháp với một bản sao của tài liệu được thiết lập.

Trong vòng mười ngày làm việc kể từ ngày nhận được các tài liệu đính kèm, Bộ Tư pháp đã gửi hiệu lực của mình đến tài liệu lưu trữ của Ủy ban nhân dân thành phố và gửi cho Ủy ban nhân dân thành phố để thông báo cho người nộp đơn.

Trong vòng hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được tài liệu, Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân được ký bởi Chủ tịch Ủy ban nhân dân của Bộ Tư pháp hoặc một thông báo bằng văn bản về việc từ chối cấp Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân nêu rõ lý do.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *