Ngành nào sẽ bị cấm hoạt động vào năm 2021?

Luật sư:

Theo Điều 6 của Luật Đầu tư năm 2020, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, đầu tư thương mại trong 8 tình huống sau đây đều bị cấm.

1. 1. Các chất ma túy thương mại được quy định trong Phụ lục I của pháp luật.

2. Buôn bán hóa chất và khoáng sản được quy định trong Phụ lục II của pháp luật.

3. Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài có nguy cơ tuyệt chủng Buôn bán động vật hoang dã và thực vật mẫu vật của thực vật hoang dã và “động vật được thu hoạch tự nhiên” được quy định trong I, theo Phụ lục III của luật, chúng thuộc về các mẫu vật quý và động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng trong các loại thực vật rừng.

4. Kinh doanh mại dâm

5. Mua và 6. Bán các hoạt động thương mại liên quan đến con người, mô, xác chết, nội tạng người và thai nhi.

6. Hoạt động thương mại liên quan đến sinh sản vô tính của con người. — 7. Giao dịch pháo.

8. Dịch vụ đòi nợ cho thuê.

Về mặt phân tích, thử nghiệm, nghiên cứu khoa học, sản xuất thuốc và y tế, điều tra tội phạm, bảo vệ an ninh quốc phòng, việc sản xuất và sử dụng các sản phẩm được đề cập trong các trường hợp 1, 2 và 3 nêu trên đều tuân thủ các quy định của chính phủ. Do đó, so với các quy định hiện hành, Luật Đầu tư năm 2020 đã bổ sung hai trường hợp hoạt động bị cấm. Đầu tư thương mại là kinh doanh pháo và dịch vụ đòi nợ.

Luật mới cũng làm rõ và nghiêm cấm hơn các hoạt động đầu tư và thương mại liên quan đến con người (nghĩa là việc bán xác người và thai nhi đều bị cấm). )

Luật Đầu tư năm 2020 sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 và thay thế Luật Đầu tư 2014-Phạm Thanh Hữu, luật sư của Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *