Sẽ có các biện pháp trừng phạt vì chia sẻ thông tin sai lệch về Covid-19 trên Facebook?

Tư vấn cho Luật sư-Những người chia sẻ thông tin sai lệch trên phương tiện truyền thông xã hội theo quy định tại Nghị định số 15/2020 / ND-CP, Điều 4, Khoản 3, Điều 1 và Điều 3, Điều 101 Sẽ bị xử phạt. 5 đến 10 triệu đồng. Đối với các tổ chức vi phạm, mức phạt sẽ được tăng lên 10-20 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, thông tin sai lệch sẽ bị xóa nếu vi phạm.

Theo quy định, các trường hợp theo đó thông tin sai lệch về Covid-19 sẽ được chia sẻ trên Facebook sẽ được mô tả ở trên. – Luật cũng quy định rằng bất kỳ ai cũng công bố thông tin sai lệch, thông tin sai lệch, thông tin sai lệch về dịch Covid-19 trên mạng máy tính và mạng viễn thông. Sẽ bị buộc tội cung cấp hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính và mạng viễn thông theo Điều 288 của Luật Hình sự 2015.

Vào thời điểm đó, hình phạt tối thiểu cho tội này là phạt tiền từ 30 đến 200 triệu đồng Việt Nam, tối đa là 3 năm cải tạo không giam giữ hoặc 6 tháng đến 3 năm tù.

Tội phạm có tổ chức, thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng, gây thiệt hại 500 triệu đồng … sẽ bị phạt 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, hoặc phạt tù 2 đến 7 năm.

Ngoài các hình phạt trên, người phạm tội cũng sẽ bị phạt 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, chức vụ, nghề nghiệp hoặc một số công việc nhất định từ một đến năm năm. -Lawyer Phạm Thanh Hữu, luật sư của thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *