Người không giám hộ phải chịu trách nhiệm hỗ trợ

Trả lời:

Theo Điều 92, Khoản 1, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, việc chăm sóc, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con cái sau khi ly hôn được quy định như sau: – “Sau khi ly hôn, vợ chồng vẫn có nghĩa vụ chăm sóc và chăm sóc , Giáo dục và nuôi dưỡng trẻ nhỏ … Những người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ đáp ứng nhu cầu của trẻ em … “. Số 02/2000 / NQ-HDTP Vào ngày 23 tháng 12 năm 2000, Tòa án Tối cao của Tòa án Tối cao đã chỉ đạo thực hiện một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 và hướng dẫn cụ thể:

Theo Điều 1, Điều 92 , Đó là nghĩa vụ của cha mẹ trực tiếp nuôi dạy con cái, vì vậy bất kể việc giám hộ của cha mẹ có khả thi về mặt tài chính hay không, đây là nghĩa vụ của cha mẹ. Vì thế, cha mẹ của người giám hộ không cần phải có tiền cấp dưỡng, vì bất kỳ lý do gì, tòa án nên giải thích cho họ rằng đó là quyền của đứa trẻ yêu cầu đứa trẻ cung cấp hỗ trợ để chúng có thể biết bảo vệ quyền và quyền hợp pháp của đứa trẻ. Nếu sự thật chứng minh rằng họ không yêu cầu hỗ trợ trẻ em là tự nguyện và họ có tất cả các khả năng và điều kiện để nuôi dạy trẻ, thì tòa án sẽ không buộc bên kia yêu cầu cấp dưỡng nuôi con. Những chi phí này bao gồm các chi phí tối thiểu được thỏa thuận chung cho giáo dục và nuôi dạy trẻ em. Nếu hai bên không thể đạt được thỏa thuận, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, mỗi bên sẽ xác định mức hỗ trợ nuôi con hợp lý … Về nguyên tắc, trẻ em dưới 36 tháng tuổi nên được giao cho một người mẹ đang chờ. Nếu hai bên không đồng ý …– Theo các quy định trên, nếu vợ / chồng của bạn không đồng ý với người thân khác, con bạn (chỉ 14 tháng tuổi) sẽ được chỉ định cho vợ nuôi của bạn. Do đó, bạn có nghĩa vụ phải cung cấp một đứa trẻ. Bất kể vợ bạn có đủ khả năng tài chính hay không, bạn có trách nhiệm làm cha của con bạn. Vì cả hai vợ chồng đều thất nghiệp, cả hai bên phải thảo luận và đóng góp cụ thể, và bạn phải vượt qua những khó khăn trong việc hoàn thành nghĩa vụ và nghĩa vụ của cha con theo luật. Chỉ định. Nếu chồng và vợ của bạn không thể đạt được thỏa thuận, tòa án sẽ xem xét khả năng của mỗi bên để xác định mức hỗ trợ nuôi con hợp lý và đưa ra quyết định.

Công ty luật Fan Qingping, Công ty luật Honghe, Đinh 8 Ngang, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *