Khi xác nhận tình trạng hôn nhân, tên của người dự định kết hôn phải được chỉ định

Quy định này được nêu trong Điều 12, khoản 3 của thông tư 04/2020 / TT-BTP có hiệu lực vào ngày 16 tháng 7. Thông tư này thay thế cho thông tư 15/2015 / TT-BTP hiện hành, trong đó nêu chi tiết Luật Công dân và Nghị định số 123/2015 / ND-CP. -Vì vậy, khi mọi người cần giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn, Văn phòng hộ tịch sẽ chỉ cấp một. Giấy chứng nhận quốc tịch phải ghi rõ họ tên của người kết hôn, ngày sinh, quốc tịch, giấy tờ tùy thân và nơi anh ta dự định kết hôn. Tài liệu có giá trị cho đến khi tình trạng hôn nhân thay đổi hoặc trong vòng 6 tháng kể từ ngày ban hành. Nguyễn Việt K, sinh năm 1962, công dân Việt Nam, số hộ chiếu: B123456, do Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cấp ngày 1 tháng 2 năm 2020, tại Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức, Hà Nội. Thông tư 15/2015 / Điều 25 hiện tại, khoản 5 của TT-BTP quy định rằng người sử dụng giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân phải thực hiện các thủ tục đăng ký kết hôn, “phải ghi rõ họ tên, ngày sinh và tài liệu của họ. Đối với những người có ý định kết hôn, thủ tục kết hôn dự kiến ​​là “.

“. Tuy nhiên, theo các luật sư, quy định này đặt ra nhiều vấn đề, và phải xem xét tính hợp lý và tính khả thi của nó. Cả Luật Bản sắc và Nghị định 123/2015 / ND-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch đều có quy định chi tiết về nội dung của giấy chứng nhận quốc tịch, cũng không bắt buộc. Việc xác nhận tình trạng hôn nhân cho mục đích kết hôn phải được chỉ định. Tên đầy đủ của người dự định kết hôn, ngày sinh, quốc tịch, chứng minh nhân dân và địa điểm kết hôn dự định. Sau đó, thông tin về hôn nhân là các điều khoản “phái sinh” liên quan đến luật pháp và pháp lệnh. “Điều này không đảm bảo các tài liệu pháp lý. Tính nhất quán và có những dấu hiệu vượt quá quy định của Luật Quốc tịch và Nghị định số 123/2015 / ND-CP “.”, Vì ý định kết hôn chỉ là ý định và không phải là thông tin chính thức. Điều này có nghĩa là nếu nó không phải là thông tin chính thức, nó có thể thay đổi. “Chính phủ ghi lại thông tin không chính thức này là gì, nó có ý nghĩa gì trong quản lý và nó muốn quản lý cái gì?”, Luật sư nói.

Ngoài ra, thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận nhân thân là 6 tháng. Trong thời gian này, nếu ý định thay đổi, ý định của giấy chứng nhận kết hôn cũng có thể thay đổi. Đăng ký thông tin về một người đang xem xét kết hôn cũng có thể kích hoạt “Người này có biết không, bạn có ý kiến ​​gì không?” Nếu họ không biết và không có ý kiến, nhưng vẫn được ghi lại trong chứng nhận, điều này có khả năng ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của họ, trước hết là danh tính cá nhân. Nếu những người đang xem xét hôn nhân cần biết và bày tỏ ý kiến ​​của họ, có thể có các thủ tục để thể hiện sự đồng ý tham gia chứng nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *