Bạn có quyền xác định lại mối quan hệ huyết thống của tôi?

Sau khi cha mất, anh không từ bỏ ý định chia sẻ tài sản với con. Tôi không muốn người anh em này được thừa kế gia sản của cha mình. Vì vậy, tôi có thể tiếp tục xác định lại mối quan hệ cha-con của bạn để tước đi đứa con trai cả của mình không? -Những người bảo trợ – Theo Điều 186 của Luật tố tụng dân sự năm 2015, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo pháp luật của họ tại các tòa án có quyền yêu cầu bảo vệ tòa án của họ. Quyền và quyền hợp pháp. Ở trên, các cá nhân, tổ chức và tổ chức chỉ có thể kiện chính họ hoặc thông qua người khác khi họ vi phạm các quyền hợp pháp của họ. Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt được quy định tại Điều 187 của Luật tố tụng dân sự năm 2015, những người không có quyền hợp pháp bị xâm phạm sẽ không được phép khởi kiện. Do đó, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người khác hoặc bảo vệ quyền lợi của người khác vì lợi ích công cộng, một số cơ quan và tổ chức có quyền khởi kiện trong lĩnh vực trách nhiệm hoặc theo lợi ích của pháp luật, như: cơ quan quản lý, quản lý gia đình nhà nước, Cơ quan quản lý trẻ em quốc gia, Liên đoàn Phụ nữ Việt Nam, tổ chức đại diện công đoàn và các tổ chức xã hội để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. .

Điều 187, khoản 5 của Luật tố tụng dân sự năm 2015 cũng quy định: Cá nhân cá nhân có quyền khởi kiện các vụ kiện hôn nhân và gia đình theo quy định của Luật hôn nhân để bảo vệ quyền và quyền hợp pháp của người khác. Theo Điều 102 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, chỉ những người sau đây mới có quyền yêu cầu xác nhận của cha mẹ và con cái:

Cha mẹ nhỏ, con cái Văn bản dân sự có quyền yêu cầu Văn phòng Dân sự tìm hiểu nếu không có tranh chấp. Làm con hay làm cha.

Cha, mẹ và con có quyền yêu cầu tòa án xác định con cái của họ trong trường hợp tranh chấp theo quy định của Luật Tố tụng Dân sự.

– Các cá nhân, tổ chức và các tổ chức sau đây có quyền nộp đơn lên tòa án để xác định cha mẹ của trẻ vị thành niên và cha mẹ của trẻ em trưởng thành. Họ đã mất khả năng phục vụ như luật dân sự; Người cha hoặc người mẹ nhận ra đứa trẻ, hoặc mất năng lực hành vi dân sự trong trường hợp xảy ra tranh chấp: cha mẹ, con cái, người giám hộ Cơ quan quản lý gia đình quốc gia CIES; Cơ quan quản lý trẻ em quốc gia; Liên minh phụ nữ. Để xác định lại mối quan hệ cha-con giữa cha bạn và em trai út. Mặt khác, bạn không thể tước đi quyền thừa kế nhỏ nhất của bạn, bởi vì theo Điều 88 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, đứa trẻ được sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc bởi một phụ nữ mang thai trong thời kỳ hôn nhân. Đó là con chung của vợ chồng.

Theo luật, anh trai bạn được coi là con chung của bố mẹ bạn và thuộc quyền sở hữu đầu tiên được cha bạn thừa kế sau khi ông qua đời. Cha của bạn không có di chúc, và quyền thừa kế của ông được quy định bởi pháp luật.

Phan Thanh Bình Bảo Ngọc, Luật sư của Công ty Luật Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *