Những công ty nào sẽ được hưởng lợi từ việc giảm thuế thu nhập năm 2021?

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo Điều 14 Luật Thuế Doanh nghiệp 2008 và Điều 75 Khoản b Khoản 4 Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thì xúc tiến các tình huống sau. Về thời gian miễn, giảm thuế:

1. Doanh nghiệp thành lập dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao; doanh nghiệp thành lập dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Các công ty đã thành lập đầu tư vào việc phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của quốc gia và sản xuất các sản phẩm phần mềm; các công ty mới thành lập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, thể thao và môi trường có thể được hưởng tối đa Miễn thuế bốn năm và giảm 50% số thuế tối đa. Trong 9 năm tới.

2. Đối với các dự án đầu tư có tác động đáng kể đến phát triển kinh tế và xã hội, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định thực hiện thời gian miễn thuế lên tới 6 năm và giảm 50% thuế phải nộp trong tối đa 13 năm. Tiếp tục .. 3. Doanh nghiệp mới thành lập trong khuôn khổ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn được miễn thuế tối đa hai năm, giảm từ 50% đến bốn năm số thuế phải nộp. — Thời gian miễn thuế, giảm thuế nêu trên được tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế. Nếu công ty không có thu nhập chịu thuế trong vòng ba năm đầu kinh doanh thì thời gian miễn thuế, giảm thuế bắt đầu từ năm thứ tư kể từ năm đầu tiên có doanh thu. So với các quy định hiện hành, Luật Đầu tư năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) đã bổ sung thêm các trường hợp miễn ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư có ảnh hưởng và miễn giảm thuế doanh nghiệp. Rất thích hợp cho sự phát triển kinh tế xã hội. Bao gồm:

– Dự án đầu tư mới (bao gồm cả dự án mở rộng mới), trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm R&D có tổng vốn đầu tư trên 3 nghìn tỷ USD và tối thiểu 1 nghìn tỷ USD sẽ được đầu tư trong thời hạn 3 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia .—— Dự án đầu tư công thương nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 3 nghìn tỷ đồng trở lên và có ít nhất 10 lần thanh toán kể từ 3 năm Ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nghìn tỷ đồng hoặc ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Pan Fan Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *