Cho người khác xin đất có được không?

Năm 1993, chính quyền cấp cho tôi 10 ruộng lúa thánh, sau đó tôi không sử dụng nữa mảnh đất này nên cho người họ hàng xa của tôi quản lý và sử dụng. Bây giờ, tôi đã trở lại 10 show, vì vậy tôi muốn tiếp tục trở lại. Tuy nhiên, do không thể về quê trong đợt dịch này nên tôi đã ủy quyền cho anh trai tôi khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất. Khi gửi về Việt Nam. Anh trai tôi đã làm đơn khởi kiện và gửi đi, tòa án đã trả lại đơn khởi kiện với lý do người khởi kiện không có quyền khởi kiện theo Luật tố tụng dân sự. Kiện như vậy là đúng hay sai? – Luật sư tư vấn pháp luật – Theo quy định tại Điều 186 Luật tố tụng dân sự 2015 thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền với tư cách cá nhân hoặc thông qua người đại diện. Khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, yêu cầu được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tuy nhiên, tại Điều 189 liên quan đến hình thức của đơn khởi kiện, việc xét xử cá nhân đối với đơn khởi kiện như sau:

– Những người có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự có thể tự mình thực hiện Hành động, bạn cũng có thể yêu cầu người khác thay mặt hành động. Trong phần tên và địa chỉ nơi cư trú của người khởi kiện, cần nhập tên đầy đủ và địa chỉ nơi cư trú của người đó; ở cuối đơn, cá nhân đó phải ký tên hoặc lăn tay;

– những người mù chữ và khiếm thị không thể nộp đơn riêng lẻ Bạn không thể tự mình ký vào cuốn sách. Hoặc điểm, người khác có thể được sử dụng để kiến ​​nghị, và người có trình độ chuyên môn phải làm nhân chứng trong vụ kiện dân sự. Người làm chứng phải chứng nhận đơn yêu cầu.

Theo quy định trên thì “Luật tố tụng dân sự” quy định rõ một người có quyền ủy quyền cho người khác thay mặt khởi kiện nhưng người đó phải đứng tên cuối đơn. Điều này có nghĩa là pháp luật không cho phép cá nhân có quyền ủy quyền cho người khác ký đơn khởi kiện mà chỉ cho phép khi họ gửi đơn khởi kiện.

Tương tự như đã nêu trong Mẫu đơn 23-DS và Nghị quyết số 13/2017 / NQ-HĐTP của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, nếu người khởi kiện là cá nhân thì sẽ có nhiều mẫu đơn trong tố tụng dân sự. Nếu đương sự không biết chữ thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của mình … Nếu không biết chữ thì người làm chứng phải ký xác nhận theo quy định tại Điều 189 khoản c khoản 2 Luật Tố tụng dân sự. .

Tóm lại quy định trên, nếu bạn muốn khởi kiện để yêu cầu giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất thì bạn phải trực tiếp ký tên hoặc nộp đơn khởi kiện. – Ảnh COVID-19 do quá trình nên anh không thể về Việt Nam được nên anh có thể tự mình gửi đơn và ký tên vào đơn, sau đó cho phép anh trai mình làm đơn khởi kiện ra tòa để mong được giải quyết. Giải quyết tranh chấp .—— Luật sư Pan Shangping, luật sư của Công ty Luật Baoyu Gao, tỉnh Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *